[NAJAVA] U utorak izvanredna sjednica Gradskog vijeća Labina putem telekonferencije

[NAJAVA] U utorak izvanredna sjednica Gradskog vijeća Labina putem telekonferencije

30.3.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju članka 34. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10. lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst i 2/20.) i Upute Ministarstva uprave za postupanje KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, saziva se izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u utorak, 31. ožujka 2020. godine u 10,00 sati, putem telekonferencije.


Za rad sjednice predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
2. Donošenje Odluka o odgodi dospijeća plaćanja poreza na potrošnju
3. Donošenje Odluke o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade
4. Donošenje Odluke o umanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina
5. Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina
6. Donošenje Odluke o odgodi plaćanja naknade za koncesijska odobrenja
7. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Labina (Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Vinež)

Prilozi

sjednica gradsko vijeće dnevni red telekonferencija korona korona virus