Najava 24. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

19.10.2007. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Na temelju članka 36. Statuta Grada Labina, predsjednik Gradskog vijeća Grada Labina saziva 24. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina, koja će se održati u ponedjeljak,29. listopada 2007. godine u 17,00 sati, u prostorijama Velike vijećnice Grada Labina, Titov trg 11. Nakon Aktualnog sata za rad sjednice predložen je slijedeći dnevni red:

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 23. redovne sjednice

2. Razmatranje Stanja sigurnosti na području Grada Labina u 2007. godini

3. Razmatranje Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za pedagošku 2007/2008. godinu

4. Razmatranje Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2006. godinu

5. Razmatranje Prijedloga Izmjene Statuta Centra „Liče Faraguna“ Labin

6. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike

7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Labina (usklađenje s Uredbom Vlade RH o ZOP-u)

8. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina

9. Donošenje Odluke o potvrđivanju Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Labina.


gradsko vijeće Labin najava odluke sjednica