Nacrt Plana gospodarenja otpadom i Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na javnom su Savjetovanju

Nacrt Plana gospodarenja otpadom i Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na javnom su Savjetovanju

27.12.2017. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Grad Labin otvorio je 27. prosinca 2017. godine Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za dva akta, i to: Nacrt Plana gospodarenja otpadom za područje Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan za razdoblje 2017.-2022. godine i Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Labina. Savjetovanje je otvoreno 30 dana i to od 27. prosinca 2017. godine do 26. siječnja  2018. godine.Savjetovanje se u praksi povodi o nacrtima onih općih akata kojima Grad Labin uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Labina. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.


Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi prijedlog, putem obrasca na mail adresu: jasmina.mr@labin.hr. Po završetku savjetovanja, pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici Grada Labina. Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti.Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca.Nacrti akata i obrasci za sudjelovanje u Savjetovanju dostupni su na linku http://www.labin.hr/otvorena-savjetovanja.

 

 

savjetovanje javnost komunalni otpad