Načelnici općine Raša smanjena plaća

Načelnici općine Raša smanjena plaća

24.6.2023. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Politika

Proračun Općine Raša za ovu godinu planiran u ukupnom iznosu od 3.112.550 eura doživio je prve izmjene i dopune. Prvim rebalansom proračuna planirani su prihodi u iznosu od 2.664.810 eura što uz raspoloživa sredstva prethodne godine 659.858 eura omogućuje planiranje rashoda i izdataka u iznosu od 3.324.668 eura.

Prije toga općinski vijećnici donijeli su prve izmjene i dopune programa javnih potreba. Izmijenjena je i odluka o komunalnoj naknadi pa će se prihod od komunalne naknade u 2023. godini u iznosu od 100.000 eura upotrijebit za provedbu projekta Kulturno – komercijalni kompleks u Raši – Karlota, kao javne građevina kulturne namjene.

Zbog promjena u broju stanovnika općine Raša vijeće je smanjilo plaću načelnici Gloriji Paliska. Novom odlukom o osnovici i koeficijentu za obračun plaće načelnici je utvrđena osnovica od 516,29 eura bruto, a koeficijent 4,26 neto. Naime, prema zadnjem službenom popisu stanovništva Općina Raša ima 2.809 stanovnika. Obzirom na nastale promjene u broju stanovnika, plaća gradonačelnika i općinskih načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju do tri tisuće stanovnika ne smije se odrediti u iznosu većem od umnoška koeficijenta 4,26 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika propisane Odlukom o osnovici za obračun plaće državnih dužnosnika koja iznosi 516,29 EUR (odnosno 3.890,00 kuna) bruto.

Vijećnik SDP-a Nikola Lazić iznio je nezadovoljstvom stanjem plaže u Trgetu u koju je Općina Raša uložila sredstva iz proračuna o čemu i mještani govore. Nezadovoljna stanjem plaže u Trgetu je i općinska načelnica Paliska koja je istaknula da je nakon što su utvrđene granice pomorskog dobra u tijeku izrada idejnog projekta za taj plažni prostor. Lazić je predložio da se pismeni odgovori na vijećnička pitanja za koja je rekao da su nejasni, a za njega i bezvezni pročitaju na idućoj sjednici kako bi bili javno dostupni svima, a ne samo vijećniku koji je postavio pitanje. Paliska je rekla da se na vijećnička pitanja uvijek odgovori, a vijećnici imaju slobodu da te odgovore prenesu medijima. Ali ako će se Vijeće složiti, praksa može biti i drugačija.

- Na zahtjev medija općina im je spremna dostaviti odgovore na vijećnička pitanja, a na novoj općinskoj web stranici može se otvoriti posebna rubrika gdje će se objavljivati i odgovori sa sjednica, rekla je Paliska.

Admira Žakula iz HDZ-a pitala je zašto nisu raspisani izbori za vijeće Mjesnog odbora Koromačno, kad su građani podnijeli pravovaljani zahtjev. Paliska je odgovorila da je na to pitanje i o cijelom postupku već odgovoreno njoj, vijećnicima i Inicijativi građana službenim mailom i prepiskom općine.

Branko Biočić


Foto: Arhiva Glasa Istre

glorija Paliska smanjenje plaće općina raša