Na Labinštini je more izvrsne kakvoće osim u Plominskom zaljevu (Plaža Copacabana) gdje je kakvoća mora dobra

Na Labinštini je more izvrsne kakvoće osim u Plominskom zaljevu (Plaža Copacabana) gdje je kakvoća mora dobra

3.8.2018. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Ekologija


Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 30. do 31. srpnja 2018. godine, proveo VI ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 210 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 206 mjernih točaka ili u 98,10 posto uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na tri mjerne točke (Monte Mulini – do lukobrana, Rovinj; AC Bi Village – Plaža Bival, Fažana; Plominski zaljev – Dražine zapad, Kršan) ili u 1,43 posto uzoraka zabilježena je dobra kakvoća, dok je na jednoj mjernoj točki (Otok Katarina – prema marini, Rovinj) ili u 0,48 posto uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 24 do 28 stupnjeva Celzija, dok se temperatura zraka kretala od 25 - 35 stupnjeva Celzija.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/. (GI)


plominski zaljev kakvoća mora more zavod za javno zdravstvo zzjziž copacabana