More u Istri izvrsne kakvoće

More u Istri izvrsne kakvoće

22.7.2013. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 14. do 17. srpnja obavio peto redovno uzorkovanje morske vode na plažama Istarske županije. Ukupno je uzorkovano more na 203 mjerna mjesta ili plaže. U razdoblju uzorkovanja zabilježeno je da se temperatura zraka kretala od 21 do 35,8°C a temperatura mora od 22,5 do 25,8°C.

Prema bakteriološkim pokazateljima – broju izraslih kolonija crijevnim enterokoka i broju izraslih kolonija E. coli  u 100 ml morske vode, te usporedbom sa standardima za ocjenu kakvoće mora  na 198 mjernih mjesta ili u 97,50% uzoraka zabilježeno je more izvrsne kakvoće.  Dobra kakvoća mora za kupanje sport i rekreaciju zabilježena je na 4 mjerna mjesta ili u 2,00% uzoraka. Nezadovoljavajuća kakvoća zabilježena je na jednom mjernom mjestu i to na plaži AC Stupice, južno od poluotoka.

plaža more kakvoća čištoća