More u Istri izvrsne kakvoće

More u Istri izvrsne kakvoće

8.7.2013. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 30. lipnja do 3. srpnja  proveo IV ispitivanje kakvoće mora. Ukupno je uzorkovano 203. uzoraka. Na temelju rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja more izvrsne kakvoće zabilježeno je na 202 mjerna mjesta ili u 99,51 % uzoraka.

U niti jednom uzorku nije zabilježeno more nezadovoljavajuće kakvoće ili more IV vrste. Tijekom uzorkovanja se temperatura zraka kretala od 170C do 280C a temperatura mora od 21 0C do 23 0C.

 

ekologija čistoća turizam istra more kakvoća