More u AC Maslinici II ponovno izvrsno nakon zagađenja bakterijom E. Coli, no kod AC Maslinici I dobro, a na Ttgetu zadovoljavajuće

More u AC Maslinici II ponovno izvrsno nakon zagađenja bakterijom E. Coli, no kod AC Maslinici I dobro, a na Ttgetu zadovoljavajuće

26.7.2023. // Istarska županija // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Prema kalendaru uzorkovanja, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je III. uzorkovanje mora u ovoj godini proveo od 3. do 7. srpnja 2023. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 23 do 26 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 22 do 28 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 215 mjernih točaka odnosno u 99,1 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 1 mjernoj točki (Umag, Hatoro-Hotel Aurora), odnosno u 0,5 % uzorka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 1 mjernoj točki (Pula, AC Stoja - Prema Valovinama), odnosno u 0,5% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

Stoga je more u AC Maslinica II ponovno izvrsne kakvoće.

No, kakvoća na AC Maslinica I je dobra za kupanje, a more na plaži u Trgetu zadovoljavajuće.


More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom. 


Na temelju rezultata mikrobioloških pokazatelja određuje se pojedinačna, godišnja i konačna ocjena mora za kupanje koje se objavljuju na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koju razvija i održava Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Aplikacija je dostupna putem sljedeće poveznice.


uzorkovanje ekologija more