More u AC Maslinici II nije zadovoljavajuće za kupanje, na Trgetu zadovoljavajuće, drugdje more izvrsne kakvoće

More u AC Maslinici II nije zadovoljavajuće za kupanje, na Trgetu zadovoljavajuće, drugdje more izvrsne kakvoće

22.7.2023. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Na posljednjem uzorkovanju mora 20. 7. 2023. godine more u AC Maslinica II u Rapcu nije zadovoljavajuće za kupanje.

Kratkotrajno onečišćenje je utvrđeno tijekom redovitog uzorkovanja, u okviru Programa praćenja kakvoće mora na morskim plažama u RH, kada dobiveni mikrobiološki pokazatelji prelaze granične vrijednosti propisane Uredbom o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08). Kakvoća mora za kupanje dodatno se ispituje do prestanka onečišćenja.

More na istoj lokaciji je i dan ranije ocijenjeno nezadovoljavajućim.

Također, na plaži u naselju Trget, more je ocijenjeno zadovoljavajućim, dok je na svim ostalim plažama na području Labinštine, more izvrsno za kupanje.

Na temelju rezultata mikrobioloških pokazatelja određuje se pojedinačna, godišnja i konačna ocjena mora za kupanje koje se objavljuju na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koju razvija i održava Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Aplikacija je dostupna putem sljedeće poveznice.masnilica more kakvoća čistoća ekologija zdravlje