More na području Općine Kršan izvrsne kakvoće

More na području Općine Kršan izvrsne kakvoće

30.6.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje obavilo je redovno uzorkovanje morske vode na plažama Istarske županije .

Na području općine Kršan uzorkovanje je provedeno na lokacijama Plominski zaljev - Dražine istok i Brestova - uz Pristanište.

More na navedenim lokacijama je izvrsne kakvoće.

Detaljnije na: http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca

 

 

krsan.hr

 

 

 

 

more kakvoća općina kršan plomin