Ministarstvo zaštite okoliša i prirode: primjedbe koje se tiču onečišćenja teškim metalima, osobito talijem, nisu osnovane jer ih se ne može povezati s radom Rockwoola

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode: primjedbe koje se tiču onečišćenja teškim metalima, osobito talijem, nisu osnovane jer ih se ne može povezati s radom Rockwoola

22.10.2013. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode krajem rujna dalo je izvješće o javnoj raspravi provedenoj u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za proizvodnju kamene vune Rockwool Adriatic, a koja je provedena od 7. prosinca prošle do 7. siječnja ove godine, te ponovljena u razdoblju od 11. do 25. veljače. Izvješće je ministarstvo dostavilo Istarskoj županiji. Primjedbe na objedinjene uvjete zaštite  podnijeli su građani Pićna, Potpićna i Kršana, kao i ekološke udruge s ovih prostora, Upravni odjel za održivi razvoj. Ministarstvo je tako prihvatilo neke primjedbe, između ostalog  i onu o opravdanoj ugradnji u uvjete rješenja dijelova zahtjeva o usklađivanju graničnih vrijednosti emisija postrojenja s novim Referentnim dokumentom najboljih raspoloživih tehnika iz 2011. godine i za koje je dan rok uskađenja do ožujka 2016. godine. Radi se konkretno o smanjen ju graničnih vrijednosti za sumporovodik, praškaste tvari, formaldehid, amonijak, fenole, hlapive organske spojeve i amine.  U izvješću se kaže i da primjedbe koje se tiču onečišćenja teškim metalima, osobito talijem,  nisu osnovane jer ih se ne može povezati s radom Rockwoola ili su pak njihove količine i koncentracije zanemarive. Nije prihvaćen ni zahtjev za povišenjem dimnjaka, jer je Rockwool dobio dozvolu za puštanje u rad uz uvjet mjere zaštite koje moraju osigurati da u okolišu tvornice ne dođe do pogršanja postojeće, prve kategorije kvalitete zraka. Sva dosadašnja mjerenja, kaže se u izvješću Ministarstva zaštite okoliša i prirode, na mjernim postajama za praćenje kvalitete zraka pokazuju da je zrak I. Kvalitete te zahtjevi za povišenjem dimnjaka nisu osnovani.

rockwool ministarstvo zaštite okoliša i prirode ministarstvo zaštite okoliša okoliš ekologija gospodartvo pićan