Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi mjere suzbijanja, smanjivanja i nadziranja onečišćenja mora i morskog okoliša - Sredstva dobila Općina Kršan i Lučka Uprava Rabac

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provodi mjere suzbijanja, smanjivanja i nadziranja onečišćenja mora i morskog okoliša - Sredstva dobila Općina Kršan i Lučka Uprava Rabac

16.6.2023. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Kako zaštiti more od onečišćenja, posebno s brodova, nakon mogućih nesreća pri prijevozu nafte i prerađevina, kako utjecati na unos stranih morskih organizama i patogena samo su neki od zadataka službi Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Značajan pritisak na morski okoliš raste i uslijed razvoja nautičkog turizma.

Smanjenjem štetnih utjecaja iz pomorskog prometa i osiguranjem sigurnosti plovidbe, aktivno se štiti i čuva morski okoliš. U očuvanju morskog okoliša, Republika Hrvatska surađuje s državama u regiji te sudjeluje u radu regionalnih i svjetskih međunarodnih organizacija, a nacionalnim zakonodavstvom osigurava se visok stupanj zaštite našeg dijela Jadranskog mora kako bi se zaštitili i osjetljivi ekosustavi vrsta koje su rijetke, ugrožene ili im prijeti nestanak.


Mreža plovila čistača mora

Pravovremeno reagiranje u slučaju onečišćenja mora i priobalja nije moguće bez odgovarajuće tehnološke opremljenosti osoblja i plovila. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe u suradnji s Europskom agencijom za pomorsku sigurnost (EMSA) omogućilo je da Jadransko more bude zaštićeno od iznenadnih onečišćenja angažiranjem broda čistaća u stand by aranžmanu.

Duž hrvatske obale postoji mreža od ukupno deset plovila čistača mora čije ukupne troškove u iznosu od više od 300 tisuća eura godišnje sufinancira Vlada. Plovilo čistač opremljeno je specijaliziranom opremom za suzbijanje onečišćenja mora velikih razmjera i to branama, skimerima, sustavom za raspršivanje disperzanata te detekcijskim sustavom uljnih onečišćenja. Značajan je to doprinos očuvanju krhkog eko-sustava Jadranskog mora.

Iznenadna onečišćenja pogubna su ne samo za okoliš, već i za gospodarstvo koje je u velikoj mjeri o njemu ovisno. Podsjetimo, u našim se morskim lukama godišnje u prosjeku pretovari oko 23 milijuna tona različitog tereta od čega se gotovo 50 posto odnosi na opasni teret.

Val investicija u Istri

Promicanje života uz more i sa morem na području Istarske županije jedan je od važnijih ciljeva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Iz tog razloga, osvrćemo se i na projekt Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija objekata pod-gradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizacija, obnova i izgradnja ribarske infrastrukture.


Lučkim upravama na području Istarske županije od 2017. do danas dodijeljeno je ukupno 7,76 milijuna eura. U prvoj godini projekta Lučkoj upravi Pula, Lučkoj upravi Poreč i   Lučkoj upravi Umag-Novigrad dodijeljen je iznos veći od 980 tisuća eura, a sljedećih godina uključene su i Lučke uprave Rabac i Rovinj.


Osim navedenog, Ministarstvo od 2018. godine dodjeljuje i proračunska sredstva namijenjena za Projekt sufinanciranja sanacije i pomorskog dobra u općoj upotrebi, temeljem kojeg je Istarskoj županiji od 2021. godine do danas dodijeljeno 483.177,97 eura, i to Gradu Novigradu, Općini Kršan, Gradu Umagu, Općini Medulin i Gradu Vodnjanu.

Uložilo se u sanaciju obale na pomorskom dobru u Novigradu, uredilo šetnicu u Plominu, Plomin Luci i biciklističku stazu u Umagu, u prilagodbu plaže Runke za osobe s invaliditetom kao i one u Plominu. Značajnim iznosom i na plaži Martulina u Peroju rekonstruirani su postojeći molovi.


Dobivena sredstva doprinose razvoju lučke infrastrukture i sanaciji pomorskog dobra, a samim tim i daljnjem razvoju lokalnih sredina i boljoj kvaliteti života.


investicija onečišćenje prevencija lučka uprava rabac općina kršan