Lučka uprava Rabac objavila Javni poziv

Lučka uprava Rabac objavila Javni poziv

8.4.2010. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Lučka uprava Rabac objavila je Javni poziv postojećim korisnicima stalnog veza na komunalnim dijelovima luka na području rabačke Lučke uprave da prijave vez, a potencijalnim korisnicima da isti zatraže radi ostvarenja prvenstva prilikom sklapanja ugovora o vezu za 2010. godinu. Rok za podnošenje zahtjeva je 21. travnja. Zahtjevi pravnih i fizičkih osoba koje imaju nepodmirenih obveza prema Lučkoj upravi Rabac, neće se razmatrati.

Foto: LC

 

lučka uprava rabac brodari udruga brodara rabac dino školac mario paliska komunalni vezovi ležarina luka rabac vezovi