LAG Istočna Istra: Najava Natječaja za provedbu tipa operacije 1.2.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

LAG Istočna Istra: Najava Natječaja za provedbu tipa operacije 1.2.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

16.10.2020. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Obavještavamo sve zainteresirane poljoprivrednike da LAG „Istočna Istra“ planira objavu Natječaja za provedbu tipa operacije 1.2.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.).

Predmet potpore je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Istočna Istra“.

Ukupno raspoloživa sredstva u okviru ovog natječaja iznositi će 1.585.526,87 HRK.

Visina javne potpore po projektu iznositi će 113.265,00 HRK

 

Prihvatljive aktivnosti u okviru LAG natječaja:

kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
(Domaće životinje, višegodišnje bilje, sjemenje i sadni materijal koje se planiraju kupiti s dodijeljenom potporom moraju biti u svrhu poljoprivredne proizvodnje. Prihvatljive aktivnosti se ne odnose na kupnju jednogodišnjeg bilja i sjemenja, te stočne hrane)

kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade (Prerada proizvoda se definira na način: Prihvatljiva je aktivnost prerade proizvoda iz Priloga 1 Ugovora o funkcioniranju EU (Prilog 2. ovog Natječaja) i to proizvoda iz vlastite proizvodnje i uz uvjet da je i proizvod koji je rezultat prerade iz Dodatka I Ugovora o EU. Prihvatljiva je kupnja i rabljene opreme za preradu proizvoda od fizičkih i pravnih osoba) proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
(Prihvatljiva je kupnja poljoprivrednog zemljišta samo u slučaju podizanja višegodišnjih nasada ili povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane stoke. Nije prihvatljiv zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Ugovor o najmu/zakupu mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina od dana podnošenja prijave projekta.)

kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
(Prihvatljiva aktivnost kupnje poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme odnosi se i na kupnju rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme od fizičkih i pravnih osoba.)

podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.
 

NAPOMENA: Prihvatljive aktivnosti iz točke 8. i 9. (lista prihvatljivih aktivnosti) ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

 

Pozivamo zainteresirane da prate našu web (http://www.lag-istocnaistra.hr/) i Fb stranicu na kojima ćemo pravovremeno objaviti sve novosti vezane uz objavu natječaja.

lag istočna istra natječaj poljoprivreda