Labinu 400 tisuća eura: Uređuje se park Kature!

Labinu 400 tisuća eura: Uređuje se park Kature!

31.7.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Grad Labin kao jedan od predvodnika provedbe modernih i zelenih politika u državi ponovno je prepoznat od strane Fonda Za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  sa tri kvalitetna projekta za koji je odobreno sufinanciranje veće od 400 tisuća eura.

Radi se o projektima nastavka provedbe edukacija za građane u sklopu dobro poznatog projekta „Za Labin bez plastike“, nabavci novih spremnika za prikupljanje biorazgradivog otpada te najvrjedniji među tri odobrena, krajobrazno uređenje urbanog parka Kature.

Upravo je za potonji putem Fonda osigurano čak 350 tisuća eura i svojom će realizacijom predstavljati zelenu oazu usred grada po uzoru na brojne svjetske metropole.

Novi urbani park na Katurama uz više od 8000 novih sadnica, stabala i trajnica

Na površini od cca 18,500m2, poziciji koja je najpoznatija po lokaciji vježbališta na otvorenom i drvoreda koji se svake godine širi u akcijama sadnje stabala dobit će novo ruho. Osim ambijentalnog uklapanja parka u cjelokupnu strukturu, budući će se Park Kature oplemeniti raznovrsnim autohtonim visokim i niskim stablima, grmljem te trajnicama i pokrivačima tla. U duhu mediteranske, lokalne krajobrazne arhitekture predviđene su autohtone sorte kao pinija, obični orah, malolisna lipa, velelisna lipa, smokva, maslina, višnja, badem i slično. Zbog kompleksnosti projekta, radovi će se izvoditi u nekoliko faza, s time da će se započeti mapiranjem trenutnog stanja i inventarizacijom postojećih sadnica stabala i grmlja, a predviđa se da će se posaditi sveukupno 275 visokih i nižih stabala, 2768 sadnica grmlja te 5064 sadnica trajnica i pokrivača tla, što u zoni drvoreda, što unutar samog Parka Kature.

Svjesni negativnih posljedica porasta temperature i klimatskih promjena, a s ciljem postizanja dugoročne održivosti Parka, u sklopu projekta predviđen  je i sustav navodnjavanja. Time će Park postati svojevrsni štit od buke i plinova s glavne prometnice u blizini, krošnje već razvijenih stabala doprinijeti će boljem stvaranju hladovine, a sam ulazak u Grad Labin postaje reprezentativna gradska zelena oaza.

Za odvojeno prikupljanje otpada i „Za Labin bez plastike“ više od 50 tisuća eura

Za nastavak aktivnosti projekta „Za Labin bez plastike“ odobreno je 5.912,00 eura za nastavak daljnje edukacija prodavatelja te kupaca i posjetitelja u sklopu gradske tržnice te za edukacije vezane uz smanjivanje plastičnog i organskog otpada u vrtićima i osnovnim školama na području Grada Labina.

Treći odobreni projekt odnosi se na nabavu 250 komada spremnika volumena 120 litara, 20 komada spremnika volumena 240 litara i 23 spremnika volumena 3 m3. Namjena navedenih spremnika je odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada, a time bi se uspostavilo prikupljanje biorazgradivog otpada u naselju Presika, u školama, vrtićima, Domu za starije osobe te u urbanim područjima s višestambenim zgradama. Za isti je odobreno 45.305,00 eura.

„Ponovno odlične vijesti stižu iz FZOEU čime potvrđujemo kvalitetu projekata i trud gradske uprave na polju provedbe zelenih politika i daljnjeg razvoja grada. Od edukacija, nabavke spremnika pa do uređenja urbanog parka na Katurama koji posebno veseli, ali i ostvarivanje financiranja za obnovu Pinete za koju smo sredstva osigurali putem istog prošlogodišnjeg natječaja, Labinu bespovratnim sredstvima stvaramo zelene oaze, prkosimo klimatskim promjenama čiji smo svakodnevni svjedoci i stvaramo ljepšu sliku grada te kontinuirano ga činimo ljepšim mjestom za život uz svakodnevno promišljanje o budućim naraštajima.“ – istaknuo je labinski gradonačelnik Valter Glavičić.


Foto: Google street, screenShot


park kature park financiranje prvi maj hortikultura