Labinski proračun sve više usmjeren djeci, mladima, obiteljima i potrebitima

Labinski proračun sve više usmjeren djeci, mladima, obiteljima i potrebitima

28.9.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

„Svjesni smo da su vremena u kojima živimo izazov za svih, poglavito što se tiče raspoređivanja osobnih i obiteljskih financija. Grad Labin i dalje najveći fokus stavlja na one najpotrebitije, odnosno na obitelji i kućanstva s malodobnom djecom, a čiji roditelji i skrbnici svojim primanjima sve teže mogu omogućiti redovna izdvajanja za boravak u predškolskim ustanovama ili školovanje. Ne treba se zavaravati izjavama da je svakome potrebno dodijeliti jednako - uvijek su postojali i postojat će oni koji trebaju više, a u današnje vrijeme ti su jazovi sve vidljiviji, jer su razlike u primanjima ili vrijednosti imovine sve veće.“  - ističe gradonačelnik Valter Glavičić na upit o trenutnim i budućim mjerama Grada Labina kao grada koji već tri godine zaredom osvaja nagrade u kategoriji najboljeg srednjeg hrvatskog grada po pitanjima demografije, socijalne politike i mladih.

Najugroženijim obiteljima Grad Labin kroz svoj socijalni program i demografske mjere pomaže prebroditi trenutnu i nadolazeću financijsku krizu kroz sufinanciranje osnovnih potreba za redovne polaznike našeg vrtića i naših škola. Pri tome, dodatni naglasak je dan na obitelji s troje ili više djece koje ostvaruju pravo na dječji doplatak, kao i na obitelji koja istovremeno školuju više djece ili im pak više djece istovremeno boravi u vrtiću. Također, u vrtićima se iz gradskog proračuna u potpunosti financiraju i plaće osobnih asistenata za djecu s posebnim potrebama, čiji je broj trenutno 7, a potrebe iz godine u godinu - nažalost - rastu.

Uz novu i izrazito pozitivno ocijenjenu mjeru kroz koju, bez obzira na broj djece iz iste obitelji koja polaze vrtić, obitelj participaciju plaća samo za jedno dijete, tu je i 28 djece iz socijalno ugroženih obitelji koja su potpuno oslobođena plaćanja boravka u vrtiću. Slična situacija je i u školama, gdje je obrok u produženom boravku u potpunosti besplatan za 23 mališana čiji su roditelji s ograničenim primanjima, dok pravo na besplatne marende, financirane od strane Grada Labina, ostvaruje 61 osnovac. U labinskim osnovnim školama i Centru "Liče Faraguna" ove je školske godine zaposleno 14 pomoćnika u nastavi, a Grad Labin je kroz projekt "RAST" osigurao 85% bespovratnih sredstava za njihove plaće iz Europskog socijalnog fonda.

Grad Labin već godinama za obitelji učenika - korisnika mjera iz Socijalnog programa osigurava i bonove za školski pribor, u iznosima od 250,00 do 350,00 kn po učeniku, ovisno o razredu koji pohađa. Na početku ove školske godine gradska je uprava izdala ukupno 124 bona, za što je u proračunu Grada Labina osigurano oko 40.000,00 kn. 

Još jedna, rijetko naglašavana pomoć obiteljima čija se djeca školuju u srednjim školama van Labina ili na fakultetima, su gradske stipendije, S blizu milijun kuna godišnjih izdvajanja, Labin je već cijelo desetljeće među desetak vodećih gradova u Hrvatskoj po izdvajanju za stipendiranje, u odnosu na broj stanovnika. Dodatne bodove na listama za stipendije ostvaruju studenti u čijim obiteljima postoji osnova za socijalni kriterij, kao i oni koji imaju maloljetne članove kućanstva ili djecu do 26 godina koja su u programu redovnog školovanja.


Foto: Minute Mirror, free

proračun mladi grad labin proračun grada labina