Labin: Odabrano 17 korisnika za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama

Labin: Odabrano 17 korisnika za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama

18.11.2014. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Ekologija

U ožujku 2014. godine Grad Labin prijavio se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Gradu Labinu sredstva pomoći u visini 480,000,00 kuna, a Grad Labin u tu svrhu osigurao je u svom proračunu dodatnih 120.000,00 kuna. Na osnovu odobrenih sredstava raspisan je natječaj za sufinanciranje projekta povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama  na području Grada Labina.

 

Na natječaj su se prijavila 23 kućanstva. Nakon pregleda zaprimljenih ponuda te stvarnog stanja u obiteljskim kućama, Povjerenstvo za provedbu natječaja, utvrdilo je listu prednosti i odabir korisnika. Sedamnaest (17) odabranih korisnika dostavilo je glavni projekt te se nakon pregleda i odobrenja glavnog projekta sa korisnicima sklopio ugovor o sufinanciranju. Iznos pojedinačne potpore iznosi maksimalno 37.500,00 kuna od kojih Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje sa max. 30.000,00 kuna, a Grad Labin sa max. 7.500,00 kuna.

 

 

Odluka o odabiru korisnika pdf.pdf541.29 KB
Odluka o utvrđivanju liste prednosti i odabiru korisnika pdf.pdf732.42 KB
Popis korisnika.pdf75.38 KB

energetska učinkovtost natječaj fond za zaštitu okoliša