Labin - područje obvezne izgradnje plinskog distribucijskog sustava - traži se koncesionar, rok izgradnje 2020. godina

Labin -  područje obvezne izgradnje plinskog distribucijskog sustava - traži se koncesionar, rok izgradnje 2020. godina

16.1.2010. // iPress // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije, koju potpisuje župan Ivan Jakovčić, započeo je postupak davanja koncesije za distribuciju prirodnog plina na području Sjeverna Istra, odnosno gradova Rovinj, Poreč, Novigrad, Umag, Labin, Buje, Pazin i Buzet te još 25 općina zapadne, središnje i sjeverne Istre. Pri tome, područje Rovinja, Poreča, Novigrada, Umaga i Labina te općina Vrsar i Funtana predstavljaju područje obvezne izgradnje plinskog distribucijskog sustava, dok će izgradnja sustava na području ostalih navedenih gradova i općina ovisiti o prethodnom ispunjenju ekonomskih i tehničkih preduvjeta koji će omogućiti koncesionaru opravdanost izgradnje.

Za područje obvezne izgradnje sustava predviđen je godišnji kapacitet od 25 milijuna kubnih metara godišnje s 12.500 kupaca, a prema podacima iz prethodne energetske suglasnosti maksimalni je kapacitet 34 milijuna kubnih metara godišnje.

Sama izgradnja sustava podrazumijeva izgradnju plinske mreže u minimalnoj ukupnoj duljini od 207 km, s pripadajućim odorizacijskim stanicama i izgradnju priključaka za priključenje kupaca na distribucijski sustav, do plinomjera, a radovi su predviđeni u dvije faze.

Faza 1 je tzv. prvoinstalacija u ukupnoj duljini od 173 km u razdoblju do 2014. godine, dok bi se u Fazi 2, od 2015. do 2020. godine, sustav proširio na ukupnih 207 km. Koncesionar je obvezan najkasnije do kraja 2015. godine izraditi prijedlog širenja sustava te prijedlog izgradnje sustava na područjima jedinica lokalne samouprave, a koncesija se daje na 30 godina.

Cijena izgradnje sustava je najmanje 150 milijuna kuna, a ponuđeni iznos naknade je jedan od kriterija prema kojima će se ocjenjivati ponude. Od ponuđača se također traži jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije u iznosu od 1 milijun kuna, izjava da raspolaže potrebnim financijskim sredstvima za izgradnju sustava i distribuciju plina od najmanje 50 milijuna kuna. Pored ostalih kriterija traži se i dozvola Hrvatske energetske regulatorne agencije za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina, izjava o dosadašnjem trajanju obavljanja distribucije plina s popisom područja, izjava o tehničkoj opremljenosti te izjava o broju zaposlenih, s pregledom kadrovske strukture i naznakom stečenog iskustva u plinofikaciji u 2009. godini. Umjesto navedenog, ponuđač može priložiti izjave da će te uvjete zadovoljiti do početka obavljanja distribucije plina. Rok za predaju ponuda je 17. ožujka. (MBM)

 Obavijest - koncesija za izgradnju plinskog distribucijskog sustava za područje sjeverne IstreU Narodnim novinama broj 8/2010. – Oglasni dio (koncesije) od 15.01.2010. objavljenja je Obavijest Istarske županije o namjeri davanja koncesije za izgradnju plinskog distribucijskog sustava za područje sjeverne Istre.
Ponuditelji mogu otkupiti dokumentaciju za  nadmetanje potrebnu za izradu ponude, uz uplatu nepovratnog iznosa od 1.000,00 kuna za jedan komplet, u korist Istarske županije, na žiro račun kod OTP banke, broj računa 2407000-1800018003. Poziv na broj je 21 ili 22   7404 – MB ili JMBG - s naznakom "Natječajna dokumentacija za koncesiju za izgradnju plinskog distribucijskog sustava za područje sjeverne Istre "
 
Navedena dokumentacija uz predočenje uplate može se podići na adresi :
 
Istarska županija – Upravni odjel za  održivi razvoj
Flanatička 29
Pula
 
svakim radnim danom počevši od 18.01.2010. (ponedjeljak), od 10:00 sati do 12:00 sati
 
Rok za predaju ponuda je do 17.03.2010. (srijeda) do 12,00 sati, bez obzira na način dostave i vrijeme slanja.

 

plinovod labin koncesija energetika plinofikacija plin