Kršan | Bez rasprave donesen novi proračun | Huskić: Bolje kažite da neće graditi dvoranu

Kršan | Bez rasprave donesen novi proračun | Huskić: Bolje kažite da neće graditi dvoranu

8.12.2018. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Da bi se uravnotežio proračun iskorištena je mogućnost sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja pokrića manjka nastalog zbog zastoja rada plominskih termoelektrana, što znači da se u proračunu za 2019. godinu planira podmiriti 3,9 milijuna kuna minusa, a iduće 1,9 milijuna kuna.

Bez rasprave i bez amandmana, što je svojevrsni kuriozitet, Općinsko vijeće Kršana donijelo je proračun za iduću godinu. Ukupni prihodi i primici proračuna Općine Kršan za 2019. godinu iznosit će 28,6 milijuna, a rashodi i izdaci 24,6 milijuna kuna. Predviđa se da će do kraja 2018. godine manjak iz prethodnih godina iznositi 5,9 milijuna kuna.

Još nema sportske dvorane

Da bi se zatvorila financijska konstrukcija i uravnotežio proračun iskorištena je mogućnost sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja pokrića manjka nastalog zbog zastoja rada plominskih termoelektrana, a prema uputi Ministarstva financija za izradu proračuna. To znači da se u proračunu za 2019. godinu planira podmiriti 3,9 milijuna kuna, a iduće 1,9 milijuna kuna.

- To će biti realno ostvarivo uz dva rizika, a to su prodaja nekretnina i adekvatna proizvodnja TE Plomin, rekao je načelnik Valdi Runko.

Vijećnik Zdravko Vidak (HDZ) povukao je pritom svoj amandman o izgradnji sportske dvorane u Potpićnu. "Za izgradnju sportske dvorane potrebno je prije svega izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi dozvolu za gradnju i za to je u proračunu predviđeno 200 tisuća kuna", rekao je načelnik Runko. Esad Huskić (IDS) je rekao da od 1992. godine sluša iste priče o pripremi projektne dokumentacije za dvoranu u Potpićnu.

- Bolje kažite da se neće graditi nego što godinama dajete ista obrazloženja, rekao je Huskić. Vijeće je zaključilo da će se o izgradnji sportske dvorane u Potpićnu opet razgovarati nakon polugodišnjeg izvještaja o poslovanju općine.

Paušal skuplji u Vozilićima

Vijeće je donijelo plan investicija u idućim godinama gdje se navode ulaganja u gospodarsku zonu Kršan, šetnicu Mašnjak-Brestova, obnovu Starog grada Kršana, izgradnja sportske dvorane u Potpićnu, izgradnja Doma umirovljenika, energetska učinkovitost Dječjeg vrtića Kockica, nerazvrstana cesta kod Načinovića, Jurasa i Fratrije, vodoopskrbni sustav Kamenjari-Kušari, proširenje groblja u Kršanu i Plominu, financiranje Eko muzeja Vlaški puti, oborinska odvodnja u Plominu i obnova kaštela Kožljak.

Vijećnici su donijeli odluku o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu na svom području. Temeljem toga iznajmljivači iz Vozilića će godišnje plaćati 210 kuna paušalnog poreza jer su svrstani u razred C, a ostali 150 kuna godišnje, jer se nalaze u razredu D. Silvano Uravić (SDP) smatra da nema razloga za penalizaciju mještana Vozilića u odnosu na ostale iznajmljivače, ali mu je Patricija Zanketić iz općinske stručne službe odgovorila da o razvrstavanju u razrede odlučuje Državni zavod za statistiku, a općina utvrđuje paušalni iznos poreza. (B. BIOČIĆ)

esad huskić općina kršan kršan proračun politika valdi runko općinsko vijeće