Koromačno – tvornica cementa ili spalionica otpada?

Koromačno – tvornica cementa ili spalionica otpada?

17.1.2008. // Barkun // Objavljeno u kategoriji Ekologija

LABIN - Koordinacija ekoloških udruga ˝Pineta˝ i ˝Naša Zemlja˝ danas su ukazale na neprimjerenost rješenja problema zbrinjavanja otpada u Istarskoj županiji projektom "Kaštijun", kojim je, između ostalog, predviđeno spaljivanje 35 posto istarskog komunalnog otpada u Holcimovoj cementari Koromačno.

Članovi udruga upozorili su da je u Elaboratu za odabir tehnološkog rješenja mehaničko-biološke obrade otpada na ŽCGO Kaštijun kojeg je za Istarsku županiju izradila zagrebačka tvrtka Hidroplan vidljivo je da sve 3 razmatrane tehnologije za obradu otpada na Kaštijunu predviđaju proizvodnju goriva iz otpada, a nije razmotrena ni jedna varijanta bez proizvodnje goriva.

 

U Elaboratu se navodi da je prilikom usporedbe tehnologija kao kriterij uzeta i kakvoća goriva iz otpada, jer je za zbrinjavanje gorive frakcije otpada interes pokazala tvornica cementa Koromačno koja će vjerojatno, kao i svaka cementna industrija, imati zahtjeve za definiranom kakvoćom i kaloričnom vrijednošću GIO-a.

 

Pitajući se je li u pitanju gospodarenje otpadom ili manipulacija smećem, udruge upozoravaju da Plan gospodarenja otpadom Istarske županije nije usklađen s nacionalnim, a samim time ni usvojen od mjerodavnih institucija. Plan koji se temelji na obradi i odlaganju otpada na Kaštijunu, a bez planiranja budućih gradskih sustava gospodarenja otpadom, je neprihvatljiv kao i sama tehnologija po kojoj bi se trećina otpada odlagala, a trećina spaljivala.

 

- Postoje indicije kako su Studiju utjecaja na okoliš za spaljivanje otpada u Holcimu odobrila svega 2 člana komisije što nije natpolovična većina ukupnog broja članova komisije. Stoga pitamo kakav je to sustav u kojem dvoje ljudi može pravomoćno odrediti prihvatljivost nekog projekta po pitanju utjecaja na okoliš, kažu eko-aktivisti, upozorivši da su u Prostornom planu Istarske županije u Koromačnu predviđene građevine za obradu neopasnog tehnološkog otpada te građevina za biološku i termičku obradu otpada, iz čega proizlazi pitanje nalazi li se u Koromačnu spalionica otpada ili tvornica cementa?

Zbog svih nejasnoća i povreda načela i procedura udruge „Pineta“ i „Naša zemlja“ traže od Županije planiranje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom gdje će se maksimalni trud i financijska sredstva ulagati u sprječavanje nastanka otpada, ponovnoj upotrebi i reciklaži, a ne, kao u predloženom planu gospodarenja otpadom, u odlaganje i spaljivanje. Tim više što se, prema podacima iz Europske unije, recikliranjem otprilike 10.000 tona otpada otvara 240 radnih mjesta.

Foto: www.regionalexpress.hr 

Koromačno spalionica otpada naša zemlja udruga pineta eko udruge plan gospodarenja otpadom istarska županija