Konstituirano Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan - Esad Čolić predsjednik

Konstituirano Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan - Esad Čolić predsjednik

13.7.2015. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Politika

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina od (''''Narodne novine'''' br. 65/15.), Općinski načelnik Općine Kršan Valdi Runko sazvao je konstituirajuću sjednicu Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan, koja je održana dana 08. srpnja 2015. godine.

Za predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan izabran je Esad Čolić dok je za zamjenika predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Općine Kršan izabrana Mirela Jakupović.

 

Odluke:

Link

 

 

kršan općina kršan nacionalne manjine bošnjaci