Koncesije na plažama u Rapcu: Početne cijene djeluju vrlo povoljno! Pročelnica Lukšić pojašnjava što se smije, a što ne smije raditi na tom području

Koncesije na plažama u Rapcu: Početne cijene djeluju vrlo povoljno! Pročelnica Lukšić pojašnjava što se smije, a što ne smije raditi na tom području

26.4.2023. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Istarska županija objavila je sredinom ožujka namjeru o izdavanju koncesije na 20 godina na rabačkim plažama Maslinica i Girandella, uz rok dostave ponuda od 45 dana.

Procijenjena vrijednost koncesije na plaži Maslinica tijekom 20 godina, na temelju tržišnih cijena, iznosi 18 milijuna eura, a za Girandellu za isto razdoblje 3 milijuna eura. Početna cijena koja je predviđena natječajem za četvorni metar iznosi pet eura za Maslinicu, odnosno 3 eura za Girandellu.

Labinske političare posebno zanima Girandella, odnosno pojedinci su zabrinuti kakva će biti sudbina priobalnog dijela Rapca koji ide u koncesiju. 

Na Girandelli je riječ o prirodnoj stjenovitoj obali označenoj u Prostornom planu Grada Labina kao pomorsko dobro. Kada se prolazi šetnicom pored Valamarovog istoimenog resorta Girandella, riječ je o području između šetnice i mora koji obuhvaća uglavnom stijene i male plaže.

U tom području, odmah pored, Grad Labin je 2018. prodao Valamaru dio čestice 551/1 i tamo se u sezoni nalaze ležaljke, a katastar pokazuje da je taj dio još uvijek vlasništvo Grada Labina. S obzirom da se čestica 1075, koja ide u koncesiju, nalazi odmah do gradske čestice, u ovom slučaju 132/1, labinsku vijećnicu iz redova Demokrata Tanju Pejić zanimalo je kako će se Grad Labin postaviti.

- Konkretno, zanima me koji su uvjeti Prostornog plana Grada Labina za to područje koje je označeno kao prirodna obala i hoće li Grad Labin dati suglasnost za bilo što drugo, pitala je Pejić.

Odgovorila joj je pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina Anamarija Lukšić, koja je rekla da je riječ o postupku koji je u tijeku, a koji je raspisala Istarska županija temeljem odluka Skupštine, a to je davanje koncesije na 20 godine na parcelu na pomorskom dobru.

- Sama parcela ima površinu od preko dva hektara (20.000 kvadrata, op. ur.), ali površina koja se daje pod koncesiju je 1.195 kvadrata. Ta zona pokrivena je Prostornim planom uređenja Grada Labina i Urbanističkim planom uređenja naselja Rabac. Nalazi se izvan granica građevinskog područja u zoni rekreacijske namjene i unutar zone u kojoj je moguće uređivati plaže, rekla je Lukšić.

Pojasnila je da su uvjeti na koji se način pristupa prirodnim plažama definirani Urbanističkim planom uređenja naselja Rabac. Iz tog dokumenta proizlazi da se smiju izvoditi samo oni zahvati koji ne predstavljaju izgradnju građevine.

Pojasnila je i da se za dobivanje suglasnosti za uređenje mora izraditi posebna stručna podloga te da mišljenje za nju daje Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina.

- Sve odredbe Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac moraju se poštivati da bi se mogla izdati suglasnost. Grad Labin ima mogućnost određivati i ostale uvjete i biti stroži. Za sada nismo dobili niti jedan upit vezano za davanje tog mišljenja, ali vjerujem da će tijekom trajanja objave za davanje koncesije pristići, rekla je Lukšić.

Koncesija se daje za gospodarsko korištenje pomorskog dobra a ne za izgradnju, pa je koncesionar obavezan urediti područje u koncesiji sukladno idejnom rješenju koje je sastavni dio ponude, a sve u skladu s važećim prostornim planovima i propisima koji uređuju gradnju te zaštitu okoliša i prirode.

Međutim, u tih 20 godina, u opravdanim slučajevima, davatelj koncesije dozvolit će uređenje područja u koncesiji na temelju novog idejnog rješenja, koje, naravno, također mora biti u skladu s važećim prostornim planovima i uz prethodnu suglasnost stručnog tijela Istarske županije, bez pokretanja novog postupka.

To znači da korisnik koncesije može izraditi novo idejno rješenje i zatražiti izmjenu i/ili dopunu urbanističkog plana kako bi promijenio svoju gospodarsku djelatnost.

Nadalje, podkoncesije nisu dozvoljene, ali je iznimno dopušteno sklapanje ugovora za obavljanje sporednih djelatnosti manjeg opsega na manjoj površini pomorskog dobra, za što je koncesionar obvezan ishoditi prethodnu suglasnost.

Branko Biočićkoncesija rabac plaže anamarija lukšić girandella maslinica