Kakvoća mora izvrsna

Kakvoća mora izvrsna

4.9.2013. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ekologija

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije  u razdoblju od 24. do 30. kolovoza 2013. godine, proveo je osmo redovno uzorkovanje mora na plažama Istarske županije. Ukupno je uzorkovano 203 uzoraka mora na plažama od Savudrije do Brseča, a zabilježena je izvrsna kakvoća mora što iznosi 95,57% od ukupno analiziranih uzoraka.

More pogodno za kupanje sport i rekreaciju zabilježeno je na pet plaža dok je zadovoljavajuća kakvoća mora zabilježena na četiri mjerne točke što iznosi 1,97% od ukupno analiziranih uzoraka. U niti jednom uzorku nije zabilježena nezadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje, sport i rekreaciju. Tijekom uzorkovanja je zabilježeno da se temperatura zraka kretala od 2,0 do 28,7 0C a temperatura mora od 20,8 do 24,4 0C. Napomenimo i da svi uzorci mora s plaža Labinštine spadaju u kategoriju izvrsne kakvoće.

 

kakvoća mora more čistoća kupanje rabac