Još povoljniji uvjeti kreditiranja Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre!

Još povoljniji uvjeti kreditiranja Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre!

3.4.2018. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre (Fond)  osigurava namjenska sredstva radi kreditiranja pod povoljnim uvjetima programa iz područja poljoprivrede i agroturizma. Grad Labin temeljem udjela u ukupnim sredstvima Fonda omogućava svojim građanima sudjelovanje u kreditnoj liniji Fonda i  ostvarivanja prava na povoljne županijske kredite za poljoprivredu.

Od sada kamatna stopa na poljoprivredne kredite smanjena je na 3% odnosno 2% za kredite za stočarstvo.

Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre temeljem izmjena Pravilnika o korištenju sredstava uveo je  nove olakšice za korisnike županijskih kredita, i nove kategorije korisnika.

Izmjena se odnosi na smanjenje kamate sa dosadašnjih 4% na 3% za postojeće korisnike za sve kategorije kredita izuzev korisnika kredita za  stočarstvo, preradu mlijeka i mesa i ekološku poljoprivredu, za koje je kamata smanjena na svega 2% sa počekom do 3 godine i rokom povrata kredita do 14 godina.

Nova kategorija korisnika – stočarsko poljoprivredno gospodarstvo-  definirana je u djelatnosti stočarstva u kojoj će pravo na županijske poljoprivredne kredite moći ostvariti poljoprivrednici koji se bave uzgojem stoke te proizvodnjom ne samo mlijeka već i mesa, proizvođači autohtonih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, uključujući i one koji su u postupku zaštite; te ekološka poljoprivredna gospodarstva upisana u upisnik, kojima će se kreditirati i investicije u infrastrukturu za potrebe ekološke proizvodnje.

Pravilnikom su također definirani osnovni uvjeti koje mora zadovoljiti stočarsko poljoprivredno gospodarstvo kako bi ostvarilo uvjete za povoljne županijske poljoprivredne kredite, okolnosti  kada se to pravo gubi te namjena za koju se krediti mogu odobriti.

Namjena povoljnih županijskih poljoprivrednih kredita definirana  Pravilnikom je  kupnja rasplodnih ili tovnih grla ili napučenih košnica, kupnja, izgradnja ili opremanje poslovnog prostora na gospodarstvu, nabava mehanizacije i vozila, poboljšanje uvjeta za razvoj agroturizma na gospodarstvu, investicije u funkciji razvoja ekološke proizvodnje te kupnja poljoprivrednog ili građevinskog zemljišta radi okrupnjavanja posjeda.

Prezentacija djelatnosti te  povoljnih županijskih poljoprivrednih kredita Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre održana je u Polivalentnoj dvorani Gradske knjižnice Labin 30. siječnja 2018. godine. Od osnivanja Fonda od 1995. godine pa do danas Grad Labin je uplatio u Fond 485.000,00 kuna, a subjektima s našeg područja odobreni su krediti u vrijednosti  od 2.393.596,23 kuna.

Detaljne informacije o Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, povoljnim kreditima te potrebnim obrascima za podnošenje zahtjeva za povoljne županijske poljoprivredne kredite mogu se pronaći na internet stranici Istarske županije  https://www.istra-istria.hr/index.php?id=251.

Detaljne informacije o povoljnim županijskim poljoprivrednim kreditima mogu se pronaći na internet stranici Istarske županije:

https://www.istra-istria.hr/fileadmin/dokumenti/natjecaji/2017/170206_Fond_Info.pdf
poljoprivreda financiranje kreditiranje