Javni poziv za sufinanciranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge na području Općine Kršan za 2022. godinu

Javni poziv za sufinanciranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge na području Općine Kršan za 2022. godinu

14.2.2022. // Kršan.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Općina Kršan dana 11. veljače 2022. godine objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Kršan za 2022. godinu.

Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti.

 Prijave se mogu poslati:

putem e-maila: potpore@krsan.hr , ili predati osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela svakim radnim danom u redovno radno vrijeme na adresi Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, sa naznakom „JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu – ne otvarati“, iliposlati preporučenom poštom na adresu Općina Kršan, Blaškovići 12, 52232 Kršan, sa naznakom „JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu – ne otvarati“

 Rok za podnošenje prijava je 14. ožujka 2022. godine.

Link


javni poziv potpore sufinanciranje općina kršan kršan udruge