Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat izgradnje na elektroenergetskoj građevini – trafo stanica i dalekovod

Javni poziv u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat izgradnje na elektroenergetskoj građevini – trafo stanica i dalekovod

3.2.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Dobro je znati

Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, rješavajući po zahtjevu HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula-Pogon Labin, Labin, za izdavanje lokacijske dozvole, objavljuje Javni poziv strankama da izvrše uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat izgradnje na elektroenergetskoj građevini – trafostanica i dalekovod - KB 10(20) kV  raspleta oko TS Senari, TS  10(20)/0,4  kV SENARI  i NN rasplet iz TS Senari i to podnositelj zahtjeva i vlasnici nekretnina i nositelji drugih stvarnih  prava na  nekretninama k.č.: 570/1, 558, 559, 568, 567, 566, 553, 554, 552, 547, 546, 549, 550, 501, 1187/1 sve k.o. Novi Labin, Grad  Labin, a radi  izjašnjenja.

 

Uvid u spis predmeta može se izvršiti  dana 12. veljače 2015. godine u vremenu od  9,00 do 11,00 sati u Gradu Labinu, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu  okoliša i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju ,Titov trg 11, III kat/ br. 25. Osoba koja se odazove ovom pozivu za uvid  u spis dužna je dokazati da ima svojstvo  stranke ali se pozivu ne mora osobno odazvati već može uputiti svog opunomoćenika  ili zakonskog zastupnika. Ako se stranka iz opravdanih  razloga  ne može  odazvati  pozivu  za uvid  u spis  predmeta, uvid može  izvršiti  i naknadno ali najkasnije u roku od osam dana od zadnjeg.

 

Cjelokupan tekst Javnog poziva dostupan je u privitku.

 

 Javni poziv.pdf414.68 KB

 

 

 

trafostanica elergetika dalekovod javni poziv vodovi ts senari