Javni poziv- evidentiranje nerazvrstanih cesta – Ripenda – Veliki Kosi

Javni poziv- evidentiranje nerazvrstanih cesta – Ripenda – Veliki Kosi

8.9.2023. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Grad Labin, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, na temelju članka 123. - 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) objavljuje Javni poziv.

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta i nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izvedena nerazvrstana cesta (u nastavku: nositelji stvarnih prava) o provođenju postupka evidentiranja cesta navedenih u nastavku teksta u katastarski operat i zemljišnu knjigu, sukladno člancima 131. do 133. Zakona o cestama.

Grad Labin započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojima je izvedena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije (predstavnika  izrađivača snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata) koji će voditi računa o tome da lomne točke granica ceste budu ispravno stabilizirane i obilježene, kako slijedi:

Oznake nerazvrstane ceste – trasa:

·         NC.14. RIPENDA – VELIKI KOSI

             - poč.toč.: LC_50155             

             - zav.toč.: RIPENDA- VELIKI KOSI

 
Obilježavanje na terenu počinje: 27. rujna 2023. u 10:00 h

Izrađivač snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvedenog stanja:

GEO DIGA d.o.o., Svete Katarine 18, Labin

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u zgradi Grada Labina, Titov trg 11, Labin (24a/II kat) dana 27. listopada 2023. u 10.00 h.

Javni poziv te popratne fotografije preuzmite u prilogu.

ripenda kosi nerazvrstane ceste izvedeno stanje