''Izvještaji Instituta za medicinska istraživanja i Ministarstva zaštite okoliša potvrđuju da Rockwool nije štetan za zdravlje ljudi i okoliš''

''Izvještaji Instituta za medicinska istraživanja i Ministarstva zaštite okoliša potvrđuju da Rockwool nije štetan za zdravlje ljudi i okoliš''

9.2.2009. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Institut za medicinska istraživanja (IMI) iz Zagreba, koje je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (MZOPUG) ovlastilo za provođenje praćenja stanja okoliša, poslao je ovih dana Izvještaj o analizi tla u okolici tvornice.

 

 

Naime, u izvještaju stoji „analize pokazuju na sve tri mjerne postaje, da proizvodnja tvornice Rockwool Adriatic nema utjecaja na okolna tla". Dakle,  tvornica nema utjecaj na kvalitetu tla u okolici.  Podsjetimo, ovaj ugledni znanstveni institut već više od dvije godine, točnije od 1.11.2006. prati i analizira količine ukupne taložne tvari i metala na tri mjerne postaje u okolici tvornice. Analize pokazuju da ukupne taložne tvari nisu prelazile granične vrijednosti te da je zrak bio na razini I. kategorije kakvoće. Da je zrak najviše kategorije potvrđuje i MZOPUG u dokumentu nazvanom Rezultati inspekcijskog nadzora u tvornici kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o.  od 15. prosinca 2008. godine.

 

Nadalje, IMI od 7. kolovoza 2008. na mjernoj stanici u Zajcima također provodi praćenje kakvoće zraka uzorkovanjem amonijaka, fenola i formaldehida. Tijekom dosadašnjih mjerenja sve izmjerene vrijednosti bile su ispod propisanih graničnih vrijednosti najviše kategorije zraka.

 

Isto tako, prema podacima Hitne medicinske pomoći, Ispostava Labin „nije evidentiran niti jedan pacijent s područja Pićanštine koji se žalio na simptome koji se mogu povezati s akutnim trovanjem ili iritacijom dišnih putova".

 

Iz Doma zdravlja Potpićan potvrđuju nakon četiri mjeseca proizvodnje u tvornice da u ordinaciji nije zabilježen povećani broj dolazaka pacijenta koji su se žalili na smetanje respiratornog sustava, ili na iritaciju očiju. Prema njihovim riječima „broj takvih slučajeva je u granicama uobičajenog, te se ne bi moglo govoriti o posljedicama zagađenja bilo kojeg uzroka".

 

Naša tvornica poštuje sve propise vezane uz zaštitu okoliša. Potvrđuje to i tvrtka Metroalfa koju je MZOPUG ovlastilo za provođenje praćenja stanja okoliša. Ova je tvrtka tijekom 2007.,  2008. i 2009. godine obavila mjerenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora u tvornici. Mjerenja su obavljena prema međunarodno priznatim normama i  temeljem važeće zakonske regulative. Prema njihovom izvještaju, „sve izmjerene vrijednosti su ispod graničnih vrijednosti emisija propisanih Uredbom o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora".

 

Tragom svega navedenog odbacujemo sve insinuacije o štetnosti naše tvornice na zdravlje ljudi i okoliš.

 

Anđelka Toto-Ormuž

PR Manager / Voditeljica odnosa s javnostima

Rockwool Adriatic d.o.o.

Marco Boi Matilda Ilić Potpićan institut za medicinska istraživanja Rockwool Anđelka Toto Ormož Ministarstvo zaštite okoliša Pićan gospodarstvo