Izvješće sa redovite tiskovne konferencije gradonačelnika (Zaključci dostupni za preuzimanje)

Izvješće sa redovite tiskovne konferencije gradonačelnika  (Zaključci dostupni za preuzimanje)

24.3.2010. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika sa svojim zamjenicima, Eni Modrušan i Zoranom Rajkovićem održao je svoju redovitu tiskovnu konferenciju na kojoj je prezentirao  zaključke i odluke donijete između dviju tiskovnih konferencija.  Nakon provedene javne rasprave u listopadu 2008. godine, te zaprimljenih primjedbi i obrađenih primjedbi 09. travnja 2009. godine održan je skup sa građanima naselja Vinež gdje su prezentirana nova planska rješenja proizašla temeljem dostavljenih primjedbi. Budući da su se u Prijedlogu plana, kao posljedica prihvaćenih primjedbi, desile bitne promjene u odnosu na Plan koji je bio izložen na javnoj raspravi provedena je ponovna javna rasprava krajem prošle godine. U ponovljenoj javnoj raspravi zaprimljeno je 12 primjedbi građana. Za obje javne rasprave izrađeno je izvješće o javnoj raspravi u sklopu kojeg je dano i očitovanje u svezi sa svim primjedbama. Primjedbe građana uglavnom su se odnosile na zahtjeve da se na njihovim parcelama dozvoli stambena izgradnja, da se koridori prometnica smanje te da se izmjene trase pojedinih prometnica. Jedan dio primjedbi odnosio sa na zone tzv. javne namjene kao što su zona za novu školu i vrtić te na zonu Krvove place. Velika većina primjedbi je prihvaćena u cijelosti ili djelomično. Temeljem toga izrađivač Plana  Arhitektonski fakultet -Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu izradio je Nacrt konačnog prijedloga Plana kojeg gradonačelnik upućuje na usvajanje Gradskom vijeću Grada Labina.

 

Gradonačelnik Tulio Demetlika Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje dostavlja i godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2009. godinu,. Naime, Proračun Grada Labina za prošlu godinu doživio je tri usklađenja, te je konačni Plan iznosio 65,570 milijuna kuna a izvršen je u visini od 86, 7 posto. Gradonačelnik Tulio Demetlika naglasio je da nije u potpunosti zadovoljan visinom izvršenja na kojeg je prije svega utjecao izostanak kapitalnih ulaganja, prihodi s osnove  komunalne naknade te potpora državnog i županijskog proračuna.  Istovremeno, raduje podatak da su u prošloj godini rasli prihodi od poreza na dohodak dok su ostali gradski prihodi ostvareni u planiranim veličinama. U tom su razdoblju redovno i sukladno planu izvršene obaveze prema proračunskim korisnicima u oblasti socijale, zdravstva i školstva. Gradonačelnik Tulio Demetlika osvrnuo se i na punjenje Proračuna Grada Labina u prva dva mjeseca ove godine gdje je uočeno da su prihodi od poreza na dohodak  i ostali gradski porezi na prošlogodišnjoj razini.  

 

Na osnovi Zaključka o izlaganju prodaji putem natječaja građevinskog zemljišta u Rapcu, Grad Labin će izložiti prodaji tri manja građevinska zemljišta u svrhu formiranja okućnica. Početne cijene zemljišta utvrđene na temelju procjena tržne vrijednosti pojedinog zemljišta koje je izradio stalni sudski vještak građevinarstva Bruno Škopac. Morenu Burulčiću, vlasnik Obrta „Moral“ iz Labina koji na temelju Ugovora o davanju koncesije za obavljanje prijevoza putnika cestovnim vlakom obavlja prijevoz putnika cestovnim vlakom na području Grada Labina, Zaključkom gradonačelnika odobrava se prometovanje turističkim vlakom počevši  od 27. ožujka pa do 30. listopada 2010. godine.

 

Gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika obrazložio je donijeti Zaključak o odobrenju dežurstva privatnim ljekarnama Milevoj-Braje-Franković i Škopac Batelić iz Labina. Ove ljekarne djeluju u sklopu mreže javne zdravstvene službe na području Grada Labina i sukladno ugovoru sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje imaju propisano radno vrijeme od ponedjeljka do subote. Polazeći od toga da na području Labinštine živi oko 27.000 stanovnika, a taj se broj znatno povećava za vrijeme turističke sezone  Grad Labin odobrio je dežurstvo iznad propisanog standarda i normativa i to nedjeljom i u dane praznika, izuzev Uskrsa i Božića, od 09,00 do 13,00 sati. Od početka godine, Grad Labin intenzivno radi na stambenom zbrinjavanju svojih najpotrebitijih građana. U tom su razdoblju dodijeljena tri stana, a očekuje se da će narednih dana biti pozitivno riješeno još toliki broj.

 

Za rad Kluba studenata Istre „Mate Balota“ Zagreb te Kluba studenata Istre u Trstu iz Proračuna Grada Labina raspoređeno je po 1.500,00 kuna, a Klubu studenata “Istarski Klub” Rijeka 2.000,00 kuna. Rukometnoj udruzi „Mladi rudar“ Labin doznačiti će se iznos od 7 tisuća kuna za sufinanciranje troškova rukometnog turnira „Labinska republika“ održanog 28.veljače 2010.godine te Biciklističkom klubu „Puris – Kamen“ Pazin, iznos od 11.000,00 kn za sufinanciranje i suorganizaciju biciklističke utrke „7. Istarsko proljeće“ održane od 18. do 21. ožujka 2010. godine, s etapnim ciljem u Labinu 19. ožujka 2010. godine.

 

Sve odluke prezumite na službenom webu Grada Labina

 

 

 

gradonačenik demetlike akti gradonačelnika najam proračun financiranje dežurstva ljekarni turistički vlakić