Izvješće sa 6. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Izvješće sa 6. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

23.11.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Danas su gradski vijećnici u maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta održali 6. redovnu sjednicu Gradskog vijeća.

Na samom početku sjednice se kao i inače održao Aktualni sat, na kojem su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku, direktorima trgovačkih društava u suvlasništvu Grada i pročelnicima upravnih odjela Grada Labina.

Nakon aktualnog sata vijećnici su usvojili Dnevni red koji je ovoga puta imao ukupno 21 točku. Vijećnici su donijeli Odluku o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Labin u 2022. godini te Odluku o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Labina za 2022. godinu. 

Gradski su vijećnici izglasali  Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2021. godinu i projekciju za 2022. i 2023. godinu sa pripadajućim izmjenama i dopunama Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu, Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, Programa jačanja gospodarstva za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu, Socijalnog programa Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu, Programa promicanja kulture Grada Labina za 2021. godinu i projekciju za 2022. i 2023. godinu i  Programa javnih potreba u sportu Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu kao i Odluku o izvršavanju proračuna Grada Labina za 2021. godinu.

Usvojene su i  Odluke o prodaji nekretnina (DE CONTE d.o.o. i LIDL HRVATSKA d.o.o) kao i Odluka o proglašenju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju stana u vlasništvu Grada Labina.

Na današnjoj sjednici razmatran je i Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2022. te projekcije za 2023. i 2024. godinu. 

Proračun za 2022. ovim nacrtom planiran je na 136.628.691,00 kn,  a vijećnici su raspravljali o svim njegovim programima. U izradi Proračuna mogu sudjelovati  građani kroz jednostavnu aplikaciju dostupnu na gradskom webu. Rok za podnošenje amandmana je 30. studeni u 12 sati.

Foto: LC Labin.com

grad labin gradsko vijeće sjednica izvještaj labin sd franko mileta