Izvješće sa 36. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina : Labin neće smanjiti komunalni doprinos za bespravne graditelje

Izvješće sa 36. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina : Labin neće smanjiti komunalni doprinos za bespravne graditelje

5.3.2013. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

Legalizacija bespravno sagrađenih objekata i postupak legalizacije bilo je jedno od najzanimljivijih i svakako najaktualnijih pitanja na aktualnom satu sinoćnje sjednice labinskog Gradskog vijeća. Vijećnik IDS-a Dorino Rajković zatražio je naime odgovore na najčešća pitanja koja muče građane, o potrebnoj dokumentaciji i proceduri legalizacije.

Vrlo iscrpno odgovorila je pročelnica za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Anamarija Lukšić koja je podsjetila na četiri kategorije građevina koje podliježu legalizaciji i što je sve potrebno ishodovati od dokumenata za njihovu legalizaciju te o doprinosima koji se pritom trebaju platiti. Osvrnula se i na legalizaciju na zakonom zaštićenim kulturnim dobrima, kao i na kako je rekla jedno od najčešćih pitanja radova na terasama i balkonima u stambenim zgradama. O tome  kaže: (ton – Anamarija Lukšić).  Govorila je i o komunalnom doprinosu koji se mora platiti prilikom legalizacije bespravno sagrađenih objekata, odnosno njegovom smanjivanju ili ukidanju za građane koji legaliziraju svoje objekte: (ton – Anamarija Lukšić 1). Pozvala je ona građane da čim prije provedu postupak legalizacije,odnosno legaliziraju svoju bespravno sagrađene objekte te podsjetila da je rok za legalizaciju 30. lipnja.

 

Službeno izvješće:

 

Na sinoć održanoj 36. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina prihvaćeno je Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Labina za 2012. Godinu, kojeg je vijećnicima obrazložio Boris Rogić, stručni suradnik Službe zaštite i spašavanja VZIŽ. Naime, zaključeno je da Grad Labin raspolaže sa dovoljnim operativnim snagama zaštite i spašavanja od stalno aktivnih snaga (Javna vatrogasna postaja,  Dom zdravlja, ekipe HEP-a, KP Vodovod Labin d.o.o. Labin i  1. Maj Labin d.o.o. Labin, Hrvatske šume, Vodoprivreda.o.o. Buzet). Prema ovom Izvještaju pa i analizi, stanje zaštite i spašavanja u Gradu je na razini koja osigurava uspješno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama. Sukladno zakonskim odredbama ustrojene su Postrojbe civilne zaštite Grada, i to kao postrojbe civilne zaštite opće namjene i postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene. Postrojbe CZ su kvalitetno popunjene, a izvršeni su i svi preduvjeti za njihovo angažiranje u slučaju potrebe. Zapovjedništvo i zapovjedni sastavi su također na potrebitoj razini stručnosti za provedbu namjenskih zadaća.

 

Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Trgovačkog društva LABIN STAN d.o.o. za upravljanje nekretninama kojem se dodaju  nove djelatnosti: usluga čišćenja svih vrsta objekata, usluga promidžbe, reklame i propagande i djelatnost stručnih poslova i zaštite od požara. Ujedno se temeljni kapital Društva usklađuje sukladno zakonskim odredbama na iznos od 20.000,00 kuna.

 

Gradski su vijećnici donijeli i Odluku o ponovnom izlaganju prodaji putem javnog natječaja nekretnine u njegovom vlasništvu – stana u Labinu, Prilaz Vetva 14, po početnoj cijeni od 396.474,87 kn.

 

Valja napomenuti da je sukladno Odluci Gradskog vijeća o prodaji stana u vlasništvu Grada Labina koja je objavljena u Službenim novinama Grada Labina broj 15/2012., bio raspisan natječaj za prodaju stana u Labinu, Prilaz Vetva 14.

 

Kako u natječajnom roku od 15 dana nije pristigla niti jedna ponuda za kupnju stana, zatraženo je ponovno mišljenje ovlaštenog sudskog vještaka graditeljske struke Ane Hećimović iz Pule.

 

Prema mišljenju ovlaštenog sudskog vještaka početna cijena stana se može umanjiti za 10% obzirom na okolnosti koje vladaju na tržištu nekretnina i činjenici da je natječaj okončan bez iskazanog interesa za kupnju. 

 

Za članove Školskog odbora Centra „Liče Faraguna“ Labin, imenovani su slijedeći članovi: Marija Kadoić Balaško, Edi Juričić, Labin i Tanja Verbanac.  Za članove Školskog odbora Osnovne škole Matije Vlačića Labin, imenovani su slijedeći članovi: Boris Šumberac, Dino Škopac i Donald Blašković.

 

Za članove Školskog odbora Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin,  imenovani su slijedeći članovi: Ivica Kralj, Ružica Baća i Mirela Ružić.

 

Elvis Zahtila razriješen je dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina, a na istu dužnost imenovan je Davor Tomičić, načelnik Policijske postaje Labin. Dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Labina razriješen je Ljubomir Buršić a imenovan Donald Blašković, pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Labina.

 

sjednica gradsko vijeće donald blašković anamarija lukšić