Izvješće sa 32. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina ili kako je nogomet u Labinu zamijenio MIK

Izvješće sa 32. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina ili  kako je nogomet u Labinu zamijenio MIK

26.6.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina, održanoj u utorak, 24. lipnja 2008. godine prihvaćene su u prve ovogodišnje Izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2008. godinu. Naime, Proračun Grada Labina za 2008. godinu donijet je u prosincu 2007. godine u iznosu od 73.467.400,00 kuna, a isti se predloženim izmjenama i dopunama povećao za 1,252 milijuna kuna te dodatno za iznos od 963.355,00 kuna koji se odnosi na višak prihoda i primitaka iz protekle godine. Proračun Grada Labina tako ovim izmjenama i dopunama planiran je u iznosu od 75.683.645 kuna, što je u odnosu na prvobitni proračun više za 3,02 posto ili 2.216.245,00 kuna.

Najznačajnije povećanje prihoda planira se kod prihoda od prodaje zemljišta za potrebe stambene izgradnje na Katurama za mlade obitelji te od prodaje stanova, temeljem prijevremene otplate po ugovorima o kupoprodaji nekretnina. U skupini prihoda od poreza planirano je povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti, a na osnovu ostvarenja u razdoblju os siječnja do travnja.

Ujedno je planirano povećanje prihoda od komunalnog doprinosa i naknade za pripremu građevinskog zemljišta, poreza na dohodak za decentralizirane funkcije školstva i vatrogastva. Najveće povećanje rashoda planira se za izradu urbanističkih planova, projektne dokumentacije i računalnih programa, kod proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba za nabavku zaštitne opreme te kod osnovnih škola za uvođenje treće grupe cjelodnevnog boravka djece u školama. Povećanje rashoda je i na stavkama tekućeg i investicijskog održavanja a odnosi se na dovršetak javne rasvjete na Zelenicama, te za održavanje krovova i fasada stambenih zgrada u kojima je Grad Labin vlasnik pojedinih stanova.

 

Izmjene i dopune Proračuna shodno prijedlogu, uvrštene su u izmjene i dopune Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2008. godinu, Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih pratećih objekata za 2008. godinu i Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu. Najveće povećanje sredstva došlo je u Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2008. godinu koji je povećan su za 1,115 milijuna kuna te sada iznosi 15 milijuna kuna. To povećanje se najvećim dijelom i to u iznosu od 900 tisuća kuna odnosi na izradu projektne dokumentacije za tri nova gradska projekta i to projekt sa arhitektonskim natječajem za stambenu zgradu Kature, projekt sa arhitektonskim natječajem za garažnu kuću GIL i pristupnom prometnicom te projekt sa arhitektonskim natječajem za tipske drvarnice sa uređenjem okoliša uz zgrade Kazarmona.

Gradski vijećnici prihvatili su Izvješće o planu upisa djece u jaslice i vrtić za nastupajuću obrazovnu godinu u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“. I ove godine upisi mališana u Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ pokazali su pojačanu potrebu roditelja s Labinšćine za uključivanje svojih najmlađih u vrtić i jaslice. Naime, u vrtiće i jaslice od jeseni krenuti će 134 mališana, pa će s dosad upisanih 297 djece, vrtićkim skupinama i jaslicama u narednoj pedagoškoj godini biti obuhvaćeno ukupno 431 mališan. Potrebe su daleko veće, naime na upražnjeno mjesto čeka još šezdesetak mališana, od čega dvadeset i pet jasličkog uzrasta, pa Grad Labin sa okolnim općinama planira otvaranja još jedne jasličke grupe.

Na sjednici Gradskog vijeća grada Labina razmatrana su te usvojena izvješća o poslovanju za 2007. godinu tvrtki u većinskom ili potpunom vlasništvu Grada Labina, i to Pučkog otvorenog učilišta Labin, tvrtke „1. maj Labin“ d.o.o. Labin, tvrtke „Labin 2000“ d.o.o. i „Labin stan“ d.o.o., dok je razmatranje Izvješća o poslovanju tvrtke „Vodovod Labin“ d.o.o. odgođeno za iduću sjednicu.

1.Maj Vodovod d o o proračun stambena zgrada garaža odluke Gradsko vijeće Labin Labin 2000 natječaj izvjštaj GIL dječji vtić Pjerina Verbanac