Izvješće sa 106. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina (dokumenti dostupni za preuzimanje)

Izvješće sa 106. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina (dokumenti dostupni za preuzimanje)

7.5.2009. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na današnjoj sjednici Poglavarstva Grada Labina održanoj u srijedu, 6. svibnja 2009. godine članovi Poglavarstva Grada Labina usvojili su Odluku o kriterijima i uvjetima za kupnju stanova iz Programa poticane stanogradnje Kature. Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak za kupnju stanova koje će Grad Labin zajedno sa gradskom tvrtkom „Labin 2000“ d.o.o. kao nositeljem investitorskih poslova graditi na lokaciji Katura. Riječ o tri zgrade sa po dvadeset stanova koji će se graditi po kriterijima visoke energetske učinkovitosti. Naime, to je prvi primjer više stambene izgradnje po  kriterijima energetske učinkovitosti u Hrvatskoj, pa će ove zgrade biti svojevrsni pilot projekt. Inače, rezultati provedene ankete govore  o velikoj  zainteresiranosti naših građana za gradsku poticanu stanogradnju. 

Nakon provedenog javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Vinež-II faza, na sjednici Poglavarstva Grada Labina izabrani su najbolji ponuditelji. Od devet, na natječaju izloženih građevnih parcela, Ugovor o kupoprodaji sklopiti će se za četiri parcele, dok će za ostale biti proveden ponovni natječaj. Najpovoljniji ponuditelj za građevnu česticu br. 2 su tvrtke Drivers and Motors d.o.o. i Vlado elektronika d.o.o. s ponuđenom cijenom od 750 tisuća kuna.Za građevnu česticu br.3 najpovoljniji ponuditelj je tvrtka T.E.L.E. TIM d.o.o. iz Labina sa ponuđenom cijenom od 285.571,58 kuna,  za građevnu čestitu br.8 najpovoljniji ponuditelj je tvrtka NOVATEC d.o.o. iz Labina sa cijenom od 255.560,00 kuna dok je za građevnu česticu br.9 najpovoljniji ponuditelj tvrtka BIGA GRUPA d.o.o. sa cijenom od 491.114,00 kuna.

Poglavarstvo Grada Labina podržalo je izmjene Pravilnika o uvjetima i načinu prijema i upisa djece u  Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“. Izmjena se odnosi na članak 7. Pravilnika kojem se dodaje još jedna točka, a to je točka 6. koja glasi: „Dijete koje je upisano u redovnom roku i na listi čekanja je duže od godinu dana dobiva 5 bodova“.

Poglavarstvo Grada Labina na svojoj je sjednici donijelo  zaključak o raspoređivanju proračunskih sredstava za sportske manifestacije. Savezu sportova Grada Labina dodijeljen je iznos od 15 tisuća kuna za sufinanciranje troškova organizacije 1. Olimpijade osnovnih škola Labinštine koja će se održati od 18. do 22. svibnja. Nogometnom klubu „Rudar“ Labin dodijeljeno je 35 tisuća kuna za sufinanciranje smještaja jedne ekipe učesnika međunarodnog turnira „Kvarnerska rivijera 2009.“ koja će se održati u Labinu  od 18. do 20. svibnja. Malonogometnom klubu „Potpićan 98.“ dodijeljeno je 10 tisuća kuna za sufinanciranje troškova organizacije završnice malonogometnog kupa Hrvatske održane u Labinu 24. i 25. travnja. Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata - Ogranak Labin dodijeljen je iznos od 5 tisuća kuna za sufinanciranje troškova organizacije 11. svešportskog natjecanja dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Istarske županije održanog u Labinu 18. travnja ove godine.

Poglavarstvo Grada Labina podržalo je sa iznosom od 2 tisuće kuna izdavanje knjige „Čakavski versi“ Danijela Načinovića te sa iznosom od tisuću kuna Udrugu Arsia Art iz Raše za prevođenje i izdavanje knjige o rudarskoj tragediji iz 1940. godine. Poglavarstvo Grada Labina je raspravljalo i o učestalim vožnjama enduro motora u Labinu i okolici. Naime Planinarsko društvo „Skitaci“, Brdsko biciklistički klub „Istra Bike“ te Lovačko društvo „Kamenjarka“ uputili su Poglavarstvu Grada Labina inicijativu za kontrolom te vrste sporta na našem području.

 

Članovi Poglavarstva Grada Labina suglasni su da je ponašanje enduro vozača neprimjereno te da devastiraju putove a ulaze i na privatne posjede. Poglavarstvo je zauzelo stav da će podržati isključivo organizirane ture  koje posjeduju sve pribavljene dozvole nadležnih ministarstava. Također je predloženo da se prostornim planom Istarske županije, odnosno Grad Labina i susjednih općina utvrde trase za taj sport koji je ujedno i dodatna turistička ponuda ali samo na način kojim se ne devastira okoliš.

poglavarstvo labin odluke sufinanciranje poduzetnička zona vinež