Izvješće sa 88. redovne sjednice Poglavarstva Grada - počinje javna rasprava o urbanističkim planovima Vineža i Kapelice

Izvješće sa  88. redovne sjednice Poglavarstva Grada - počinje javna rasprava o urbanističkim planovima Vineža i Kapelice

8.9.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Poglavarstva Grada Labina održanoj u ponedjeljak, 8. rujna 2008. godine donijeti su zaključci o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež i upućivanja na javnu raspravu kao i o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica i njegovom utvrđivanju na javnu raspravu, te su u skladu s time prihvaćena i izvješća o prethodnim raspravama o Nacrtu Prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež odnosno Kapelica. Naime, donošenje ovih dokumenata stvoriti će se uvjeti za poboljšanje uvjeta stanovanja u ovim gradskim naseljima te ubrzati gradnja, a njihovo se donošenje očekuje do kraja godine.

Prijedlog Plana naselja Vinež izložiti će se na javni uvid od 18. rujna do 20. listopada 2008. godine u ulaznom holu upravne zgrade Grada Labina radnim danom u vremenu od 9,00 do 15,00 sati te u prostorijama Doma kulture Riko Milevoj u Vinežu radnim danom od 17,00 d0o 19,00 sati. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održati će se za sve zainteresirane 6. listopada u 17,00 sati u prostorijama Doma Riko Milevoj u Vinežu.

Prijedlog Plana naselja Kapelica izložiti će se na javni uvid također od 18. rujna do 20. listopada 2008. godine u ulaznom holu upravne zgrade Grada Labina radnim danom u vremenu od 9,00 do 15,00 sati te u trgovini na Kapelici, dok će se javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga Plana održati za sve zainteresirane 7. listopada 2008. godine u 17,00 sati u prostorijama Grada Labina.

Na danas održanoj sjednici Poglavarstva donijeta je Odluka o početku postupka javne nabave za uslugu izrade Detaljnog plana uređenja zone urbanih vila Kature 2.

Nakon što je obavljena procedura javnog natječaja za davanje koncesije autotaksi prijevoza na području Grada Labina na rok od pet godina, članovi Poglavarstva Grada Labina predložili su da se one dodijele Nikoli Laziću, vlasniku Obrta za prijevoz putnika „Auto-taxi“ Labin, Peji Ivaniću, vlasniku Obrta za prijevoz robe i putnika Taksi prijevoz „Ivanić“ Labin, te Jasminu Džinoviću, vlasniku Obrta za cestovni prijevoz robe i putnika „Taxi-Jasmin“ iz Labina.

Prijedlog Odluke upućuje se na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Labina.

Poglavarstvo Grada Labina provelo je i javne natječaje za obavljanje komunalnih poslova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta, komunalne poslove horizontalne signalizacije i komunalne poslove košnje trave i uklanjanja granja uz nerazvrstane ceste.

Najbolji ponuđač za poslove održavanja nerazvrstanih cesta je tvrtka Cesta d.o.o. iz Pule, za poslove horizontalne signalizacije tvrtka Signalizacija d.o.o. iz Zagreba te za poslove košnje trave i uklanjanja granja uz nerazvrstane ceste Obrt „PUT“ vlasnika Silvana Benazića iz Potpićna. Prijedlozi ovih odluka upućuju se na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Labina nakon čega slijedi potpisivanje ugovora na četverogodišnji rok.

Najpovoljniji ponuditelj za zakup poslovnog prostora u Labinu, Titov trg bb, ukupne površine 35 četvornih metara je tvrtka Alpha dizajn d.o.o. iz Labina sa ponuđenom mjesečnom zakupninom od 26,00 kuna po četvornom metru, a za zakup poslovnog prostora u ulici Prilaz griža 9, ukupne površine od 52 četvorna metra tvrtka Novatec d.o.o. iz Labina sa ponuđenom mjesečnom zakupninom od 35,00 kuna po četvornom metru.

Nakon provedenog postupka javne nabave male vrijednosti za radove na zamjeni stolarije na zapadnom pročelju zgrade gradske uprave, za najpovoljnijeg ponuditelja izabrana je tvrtka TIHA d.o.o. iz Šila sa cijenom od 194.675,40 kuna uključujući PDV.

Labinskoj likovnoj umjetnici, Beti Kranjčević Poglavarstva Grada Labina isplatiti će iznos od 7 tisuća kuna za otkup nagrađene instalacije sa likovne manifestacije 12. Labinski uzlet likovnosti, dok će Grad Labin s iznosom od 25 tisuća kuna sufinancirati smještaj učesnika Međunarodne biciklističke utrke „Kroz Istru“ te sa 2 tisuće kuna 8. Međunarodno oldtimer okupljanje vozila Fiat X 1/9 u Labinu od 13. do 14. rujna ove godine.

 

Foto: autobusi.org

Poglavarstvo sjednica Beti Kranjčević biciklistička utrka Fiat Bertone Alpha dizajn d.o.o Novatec Javna rasprava Kapelica Vinež urbanistički plan