Izvješće sa 83. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

Izvješće sa  83. redovne sjednice Poglavarstva Grada Labina

17.6.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na sjednici Poglavarstva Grada Labina održanoj u ponedjeljak, 16. lipnja 2008. godine razmatrane su prve ovogodišnje Izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2008. godinu, te je donijet Zaključak kojim se one prihvaćaju te prosljeđuju na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Labina. Naime, Proračun Grada Labina za 2008. godinu donijet je u prosincu 2007. godine u iznosu od 73.467.400,00 kuna , a isti se predloženim izmjenama i dopunama povećava za 1,252 milijuna kuna te dodatno za iznos od 963.355,00 kuna koji se odnosi na višak prihoda i primitaka iz protekle godine.Najznačajnije povećanje prihoda planira se kod prihoda od prodaje zemljišta za potrebe stambene izgradnje na Katurama te od prodaje stanova, kao i od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada. Najveće povećanje rashoda planira se za izradu urbanističkih planova, projektne dokumentacije i računalnih programa, kod proračunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba za nabavku zaštitne opreme te kod osnovnih škola za uvođenje treće grupe cjelodnevnog boravka djece u školama.

 

Povećanje rashoda je i na stavkama tekućeg i investicijskog održavanja a odnosi se na dovršetak javne rasvjete na Zelenicama, te za održavanje krovova i fasada stambenih zgrada u kojima je Grad Labin vlasnik pojedinih stanova.

 

Izmjene i dopune Proračuna shodno prijedlogu, uvrštene su u izmjene i dopune Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2008. godinu, Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih pratećih objekata za 2008. godinu i Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu. Sveukupni rashodi i izdaci proračuna po ovim izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 75.683.645 kuna, što je u odnosu na prvobitni proračun više za 3,02 posto ili 2.216.245,00 kuna.Poglavarstvo Grada Labina na današnjoj je sjednici donijelo odluke o početku postupka javne nabave za stolarske radove za poslove zamjene stolarije na zapadnom pročelju zgrade gradske uprave u iznosu od 202.800,20 kuna bez PDV-a, te na istočnoj fasadi zgrade Osnovne škole Matije Vlačića u iznosu od 148.200,00 kuna bez PDV-a, kao i za radove na sanaciji krova sportske dvorane Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ iz Labina u iznosu od 210.600,00 kuna bez PDV-a. Ujedno je donijeta Odluka o početku postupka javne nabave uredskog materijala za potrebe gradske uprave u visini od 62.400,00 kuna.

 

Doriani Gobo, zakupcu gradskog poslovnog prostora u Ulici Alda Negria 6, Zaključkom Poglavarstva Grada Labina dodijeljen je zamjenski prostor u Ulici Zelenice 27 za djelatnost pedikera. Time Grad labin priprema zgradu „apoteke“ za sanaciju. Zamjenski prostor dodijeljen je i Violeti Licul i to Trgu labinskih rudara 7. Do sada je koristila gradski prostor u Ulici Prilaz Kikova 8 za djelatnost brijača i frizera.

 

Ugostiteljima Staroga grada Poglavarstvo je produžilo radno vrijeme do 4,00 u vrijeme održavanja gradskih manifestacija u Starom gradu.

 

sjednica Poglavarstvo radno vrijeme barovi Labin plan dnevni red izvještaj zakup poslovni prostor manifestacije Vodovod 1.maj