Izvješće s 30. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Izvješće s 30. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

18.2.2020. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Danas su gradski vijećnici održali 30. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Labina. Na samom početku sjednice održan je Aktualni sat na kojem su vijećnici postavljali pitanja Gradonačelniku, Zamjenici, direktorima trgovačkih društava u suvlasništvu Grada i pročelnicima upravnih odjela Grada Labina.


Nakon Aktualnog sata i usvojenog Zapisnika s prošle sjednice vijeća vijećnici su donijeli Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Labina. Kao treća točka dnevnog reda usvojena je Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina.  Usvajanjem izmjena Prostornog plana Grada Labina stvoren je potreban uvjet je za daljnji razvoj projekta Aglomeracije Labin Raša Rabac.


Vijećnici su donijeli i Odluku o donošenju IV. izmjena Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupaka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna tijekom 2019. godine te Odluku o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Labinu.


Sedma točka dnevnog reda koju su vijećnici usvojili bila je donošenje Odluke o zaduživanju kod Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje kapitalnog projekta izgradnje Doma za starije osobe u Labinu. Ovim zaduživanjem financirat će se izgradnja veoma važnog projekta za sve građane Labina, a stopa zaduženosti Grada neće se povećati obzirom da će do pristizanja prve otplatne rate Grad otplatiti neka prijašnja zaduženja. Zaduženje Grada Labina poduprijet će i Istarska županija koja će tijekom cijelog otplatnog razdoblja gore navedenog kredita isti sufinancirati s 50% vrijednosti, odnosno otplate rata kredita.


Na današnjoj sjednici usvojene su i Odluka o prihvaćanju načina financiranja kapitalnog projekta, Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture (Rabac i Labin) te Zaključak o davanju suglasnosti za imenovanje mrtvozornika.

grad labin gradsko vijeće izvještaj