Izvješće s 22. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

Izvješće s 22. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Labina

26.11.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na 22. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina većinom glasova izglasana je Odluka o ustrojstvu Gradske uprave. Novo ustrojstvo Gradske Uprave predviđa preimenovanje Ureda grada u Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća, čiji će djelokrug uključivati poslove vezane uz postupak javne nabave, kulturu i kulturne manifestacije od značaja za Grad Labin, informiranje i promidžbu Grada Labina, organiziranje tiskovnih konferencija Gradonačelnika i drugih čelnika Grada, te pripreme priopćenja i izvješća za medije. Kao posebna ustrojstvena jedinica unutar Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća ustrojit će se Odsjek za gospodarstvo i EU fondove, koji će među ostalom sudjelovati u procesu strateškog planiranja ekonomskog razvoja te raditi na pripremi dokumentacija i kandidatura Grada Labina na natječaje EU i nacionalnih fondova. Dosadašnji Upravni odjel za društvene djelatnosti se ukida, a društvene djelatnosti, obrazovanje i sport u novom ustrojstvu Gradske uprave pripajaju se Upravnom odjelu za proračun i financije koji se preimenuje u Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti.

 

Vijećnici Gradskog vijeća usuglasili su se oko proračuna koji za 2016. iznosi 83,8 milijuna kuna, i 5 milijuna kuna je veći u odnosu na 2015. Vijećnici svoje primjedbe, amandmane i prijedloge na proračun mogu dostaviti gradskoj upravi do 7. prosinca, te će na idućoj sjednici Gradskog vijeća donijeti Odluka.

 

Gradonačelnik Tulio Demetlika u svojem izlaganju je predstavio program jačanja gospodarstva za 2016. godinu koji je vrijedan 772,4 tisuća kuna, te je porastao za 138,4 tisuća kuna u usporedbi s 2015. Razlog porastu programa za jačanje gospodarstva je vođenje novih aktivnosti Business Friendly certifikata i manifestacije Poslovni uzlet kao i nove Lokalne akcijske grupe u ribarstvu. U svrhu implementacije Lokalnog razvoja pod vodstvom lokalne zajednice u ribarstvu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., Grad Labin ovom je Odlukom suglasan sudjelovati u formiranju partnerstva predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i djelovanja Lokalne akcijske skupine u ribarstvu - FLAG, kao jedan od suosnivača. FLAG se osniva s namjerom izrade Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-om obuhvaćenog područja, te radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih razvojnih dionika ribarstvenog područja koje obuhvaća a koje je funkcionalno koherentno u zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu.

 

Na sjednici je donesena odluka o poništenju postupka za davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti hitne intervencije i vučne službe (pauka) na području Grada Labina, a razlog poništenja je što u ostavljenom roku nije pristigla niti jedna ponuda. Novi natječaj se planira raspisati iduće godine.

 

Program za infrastrukturna ulaganja za 2016. predstavila je na sjednici pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Anamarija Lukšić, a neki od projekata koje je istaknula bili su: obnova i dizanje kvalitete sportske infrastrukture, komunalno opremanje Poslovne zone Vinež, sufinanciranje u djelu javne rasvjete radova na rekonstrukciji Pulske ulice. Predsjednica Savjeta mladih Grada Labina Renata Kiršić predstavila je plan rada savjeta za 2016. godinu sa obrazloženjem o aktivnostima koje će se provoditi. Naglasak je na zapošljavanje i obrazovanje te volontiranje mladih, dok su noviteti vezani za zakonsku obavezu predstavnika Gradske uprave i Gradskog Vijeća na suradnju sa Savjetom pri donošenju odluka. Trenutno Savjet mladih radi na formiranju radne skupine koja će raditi na akcijskom planu provedbe Lokalnog programa za mlade.

 

Na sjednicu su jednoglasno doneseni zaključci o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluka o izmjenama i dopunama statuta osnovnih škola "Ivo Lola Ribar" i Matije Vlačića te Centra Liče Faraguna, te Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o radu Vrtića Pjerina Verbanac za pedagošku 2014./2015. godinu.

 

 

sjednica gradsko vijeće oš ivo lola ribar odluka