Izmjenom Prostornog plana uređenja Općine Kršan stvoreni uvjeti za gradnju TE Plomin C (3) bez ograničenja (Materijali dostupni za preuzimanje)

Izmjenom Prostornog plana uređenja Općine Kršan stvoreni uvjeti za gradnju TE Plomin C (3) bez ograničenja (Materijali dostupni za preuzimanje)

23.9.2012. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

Od Udruge Naša zemlja pristigli su materijali s najnovije sjednice Općinskog vijeća Kršan održane u petak 21. rujna 2012. U materijalima je vidljivo koje su izmjene u odnosu na stari prostorni plan uređena općine Kršan, a tiču se uklanjanja ograničavajućih odredbi buduće termolelektrane, dnosno zamjene postojećeg bloka TE Plomin.

Prema navodima Udruge, neki su vijećnici materijal za sjednicu dobili dan ranije na koordinaciji na koju nisu svi bili pozvani, a neki su materijal dobili na dan sjednice tako da ga ne mogu proučiti, dok su ga neki pak dobili na samoj sjednici.
Posebnu pažnju pokloniti stranicama 6 i 14 Odredbe.

Izvanredna sjednica na temu izgradnje TE Plomina C bit će u ponedjeljak 24. rujna 2012. u 18:30 u prostorijama vijećnice općine Kršan.

Materijali dostupni za preuzimanje ovdje:

 

Odredbe PPU Kršan stare

Odredbe PPU Kršan nove

TE Plomin c prostorni plan 21-09-2012

 

 

te plomin te plomin c te plomin 3 politika općinsko vijeće općina kršan prostorni plan ppu kršan valdi runko vidak