Izmjene plana upućene Ministarstvu

2.1.2008. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

KRŠAN -Općinsko je poglavarstvo nadležnom ministarstvu uputilo prijedlog usklađenog prostornog plana, nakon čega ga treba prihvatiti vijeće. Ukoliko se to ne učini u iduća tri mjeseca, dokument se automatski stavlja van snage, a o gradnji objekata od nacionalnog interesa, kao što su u termoelektrane u Plominu, odlučit će se na višoj razini. Donesena je konačna odluka o dodjeli 80 novih stipendija, od kojih osam srednjoškolcima, a ostalo studentima. Za opremanje novog odjeljenja dječjeg vrtića u Potpićnu dodijelit će se četiri tisuće kuna, a bilo je i riječi o sanaciji krovišta župne crkve u Plominu te davanju u najam općinskih poslovnih prostora u Potpićnu i Plominu.

Potpićan izmjene plana Kršan prostorni plan