Iduće turističke sezone i u Općini Kršan zabrana izvođenja građevinskih radova

Iduće turističke sezone i u Općini Kršan zabrana izvođenja građevinskih radova

11.12.2015. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Društvo

I Općina Kršan bi od iduće godine mogla dobiti Odluku o privremenoj zabrani izvođenja radova tijekom turističke sezone. Naime, tamošnja Turistička zajednica, a na traženje sve većeg broja iznajmljivača i vlasnika kuća za odmor, u više je navrata tražila donošenje ovakve odluke, no do sada njihovi zahtjevi nisu nailazili na plodno tlo.

Sada je općinski načelnik Valdi Runko utvrdio Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području općine i uputio ga na postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, koji traje od danas pa do slijedećeg petka, 18. prosinca. Prema Nacrtu prijedloga od 1. srpnja do 31. kolovoza, tijekom 24 sata, zabranilo bi se miniranje i izvođenje građevinskih radova s teškom mehanizacijom, bagerima, buldožerima, rovokopačima, i to u svim naseljima, odnosno na području cijele općine.

Zabrana izvođenja radova ne odnosi se na građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije, građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu. Odlukom se također propisuje da općinski načelnik može na pisani zahtjev svojom odlukom privremeno odobriti izvođenje radova kada se radi o objektima od značaja za Istarsku županiju ili Općinu Kršan te kada se radi o potrebi hitnog izvođenja radova jer bi njihovo neizvođenje prouzročilo ugrozu, veću materijalnu i financijsku štetu ili znatno otežalo životne uvjete.

Nacrt prijedloga Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova, kao i obrazac za dostavu komentara, prijedloga i primjedba, dostupan je na mrežnim stranicama Općine Kršan. Primjedbe se mogu uputiti elektroničkom poštom na e-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr ili u pisanom obliku na adresu Općine Kršan. Nakon provedenog savjetovanja s zainteresiranom javnošću odluku će prihvatiti Općinsko vijeće, a ona bi trebala stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine.

 

 

općina kršan zabrana građevinski radovi valdi runko