Iduće godine više od milijun kuna za kulturu NOVOST ĆE BITI MANIFESTACIJA BOŽIĆ U LABINU

 Iduće godine više od milijun kuna za kulturu NOVOST ĆE BITI MANIFESTACIJA BOŽIĆ U LABINU

4.12.2018. // Glas Istre // Objavljeno u kategoriji Društvo

Izdvajanje za programe promicanja kulture u proračunu Grada Labina za 2019. godinu, u odnosu na ovogodišnja sredstva, povećan je za 155.000 kuna te iznosi 1.090.000 kuna. Zanimljivo je da se utrošak općih prihoda u ukupnoj cifri smanjio za 20.000 kuna, dok su se više nego udvostručila sredstva iz donacija, natječaja i ostalih vanjskih izvora, što je bio i jedan od osnovnih ciljeva kod kreiranja financijskog plana programa kulture za 2019. godinu, rekao nam je Borjan Batagelj, pročelnik Upravnog odjela za Društvene djelatnosti Grada Labina.

Gotovo 90 posto daju sponzori

- Za Labin Art Republiku, tradicionalno labinsko kulturno ljeto s nizom manifestacija s ciljem revitalizacije i povećanja kulturno-umjetničke ponude u labinskom starom gradu, u 2019. godini u proračunu Grada Labina rezervirano je 310.000 kuna, što je povećanje od 35.000 kuna u odnosu na ovu godinu. Razlog je znatno povećanje iznosa od donacija i natječaja, iz kojih će se Labin Art Republika pokriti sa čak 170.000 kuna, odnosno u omjeru od gotovo 55 posto, dok će svega 45 posto biti utrošeno iz općih prihoda proračuna. Očekuje nas kvalitetniji program i bolja promocija festivala, istovremeno sa smanjenim iznosom izravnih troškova Grada, ističe Batagelj.

Za brojne kulturne manifestacije grada, izdvojit će se ukupno 235 tisuća kuna, što predstavlja smanjenje u odnosu na 2018. godinu, no samo naizgled, jer se kao nova, zasebna proračunska stavka, u 2019. pojavljuje manifestacija "Božić u Labinu", čiji je ukupni proračun za iduću godinu 180.000 kuna.

- Od ovoga iznosa, svega 10-ak posto otpada na trošak iz općih prihoda Grada, dok je čak 90 posto pokriven kroz donacije i sponzorstva manifestacije, ističe Batagelj.

Cakavica, Matija Vlačić i rudarstvo

I u 2019. godini predviđen je gotovo isti iznos za sufinanciranje projekata u kulturi. Na natječaju koji će biti raspisan u siječnju, udrugama u kulturi biti će raspodijeljeno 270.000 kuna proračunskih sredstava. Ovime se nastavlja potpora Grada Labina programima kulturnog amaterizma, tradicijske kulture, likovne, glazbeno-scenske i multimedijalne umjetnosti te djelovanja KUD-ova.

Nastavlja se i projekt praktične realizacije brendiranja cakavice, Matije Vlačića Ilirika i rudarstva, kao tri temeljna zaštitna znaka labinske kulture i tradicije. Nakon što je u 2018. fokus stavljen na prijavu zaštite labinjonskecakavice kao nematerijalnog kulturnog dobra na razini Republike Hrvatske, u 2019. se fokus, a tako i većina sredstava, usmjerava na pripremu velikog jubileja, 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika.

Za ove se projekte iduće godine u proračunu planira ukupno 55.000 kuna. Tu je i 10 tisuća kuna za organizaciju bienalnih kulturno-povijesnih susreta, te 30.000 kuna za izradu nove kulturne strategije Grada Labina, za iduće 10-godišnje razdoblje, što je dio iznosa koji pokriva honorare i troškove supervizora i vanjskih suradnika na projektu. (B. BIOČIĆ)

financiranje proračun kultura labin labin art republika božić u labinu