I na Labinštini more izvrsne kakvoće

I na Labinštini more izvrsne kakvoće

20.7.2012. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Ostalo

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 9. do 18. srpnja obavio peto redovno uzorkovanje morske vode na plažama Istarske županije. Ukupno je uzorkovano more na 202 mjerna mjesta ili plaže. Prema bakteriološkim pokazateljima na 196 mjernih mjesta ili u 97,03% uzoraka zabilježeno je more izvrsne kakvoće.

Zadovoljavajuća kakvoća mora je zabilježena na šest mjernih mjesta ili u 2,97% uzoraka i to na području Grada Poreča i Općine Medulin. U niti jednom uzorku nije zabilježena dobra niti nezadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. U razdoblju uzorkovanja zabilježeno je da se temperatura zraka kretala od 22 do 30 °C, a temperatura mora od 24,6 do 28,6°C.

kakvoća mora kakvoća more