HEP reagirao na priopćenje Zelene akcije o tužbi Ustavnom sudu zbog projekta Plomin C

HEP reagirao na priopćenje Zelene akcije o tužbi Ustavnom sudu zbog projekta Plomin C

21.1.2014. // Radio Labin // Objavljeno u kategoriji Gospodarstvo

eagirajući na priopćenje Zelene akcije koja je podnijela tužbu Ustavnom sudu kojom osporavaju presudu Upravnog suda u Rijeci koji je odbio njihovu tužba protiv okolišne dozvole Ministarstva zaštite okoliša i prirode te ujedno osporavaju i samu okolišnu dozvolu za izgradnju Plomina C na ugljen, Hrvatska elektroprivreda kaže kako je utjecaj termoelektrane Plomin C na zdravlje ljudi prihvatljiv. U rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode o prihvatljivosti zahvata termoelektrane Plomin C stoji, kaže se u reagiranju, da će emisije onečišćujuih tvari u zrak iz bloka C 500 biti znatno manja od graničnih vrijednosti utvrđenih Uredbom o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari iz stacioniranih izvora i graničnih vrijednosti iz propisa Europske unije. Utjecaj na zdravlje ljudi je prihvatljiv, jer neće doći do prekoračenja graničnioh vrijednosti koncentracija SO2, Nox i čestica. Ovome dodajemo sljedeći podatak, kad bi sve europske elektrane koje su danas u pogonu radile s razinom tehnologije i mjerama zaštite kakve će biti u termoelektrani Plomin C, emisije iz elektrana bi se na razini Europe smanjile deset puta. HEP u reagiranju veli i kako Hrvatska danas ima emisiju CO2 oko sedam tona po stanovniku, dok Europska unija ima oko 11 tona. Sektor za proizvodnju električne energije u Hrvatskoj ima manju relativnu emisiju stakleničkih plinova od prosjeka EU, zahvaljujući visokom udjelu hidroelektrana. Nadalje u HEP-ovom reagiranju se kaže kako Hrvatska realno ne može ostvariti energetsku neovisnost ) i na razini Europe, udjel uvoza, koji je sada veći od 50 posto, dugoročno će samo rasti), ali može io treba nastojati biti elektroenergetski neovisna, jer je električna energija najvrijedniji energetski proizvod. Pritom zadržavanje ugljena u energetskom miksu za proizvodnju električne energije doprinosi diversifikaciji izvora, dakle smanjuje ovisnost o samo jednog vrsti energenta, plinu, za proizvodnju bazne energije. U HEP-u vele i kako je Plomin C usklađen s prostorno-planskim dokumentima najviše razine. Zahvat  Plomin C ima prostorno‐plansko uporište u dokumentima najviše državne razine, Strategiji i programu prostornog uređenja iz 1999. godine i Strategiji energetskog razvitka Republike Hrvatske. Ograničenje snage i uvjetovanje plina kao energenta u Prostornom planu Istarske županije, nije u skladu s glavnim odrednicama razvitka infrastrukturnih sustava Strategije i Programa. Prostorni plan Istarske županije, kao dokument nižeg reda može samo utvrditi minimalne uvjete lokacije koje budući zahvat u prostoru mora zadovoljiti. Plomin C, sukladno projektiranim parametrima i Studiji utjecaja na okoliš, zadovoljit će kriterije znatno strože od važećih u europskoj direktivi 2001/80/CE., kaže se u reagiranju. Tvrde u reagiranju i da će elektrana biti isplativa. Za potrebe Studije utjecaja na okoliš rađena je analiza u usporedbi s najboljom termoelektranom na prirodni plin, koja je pokazala da će TE Plomin C uz cijene emisijskih prava od 20 eura po toni CO2, proizvoditi 25 posto jeftiniju električnu energiju. Trenutna je cijena emisija CO2 oko 5 eura, tako da je računica još povoljnija za TE Plomin C. U reagiranju HEP kaže i da su  odluku o produljenju roka  za dostavu obvezujuće ponude do 30. travnja 2014. donijeli uvažavajući potrebe kvalificiranih ponuditelja za strateškog partnera u izgradnji i upravljanju TE Plomin C i njihovu spremnost za daljnjim aktivnim angažmanom. Time je ponuditeljima omogućio dodatno razdoblje za pripremu cjelovite kvalitetne ponude, zaključuje se u HEP-ovom reagiranju na priopćenje Zelene akcije o tužbi Ustavnom sudu na projekt Plomin C na ugljen.

te plomin plomin te plomin 3 hep reagiranje gospodarstvo tep c termoelektrana