Gradsko vijeće donijelo odluku o odabiru zakupaca državnog poljoprivrednog zemljišta

Gradsko vijeće donijelo odluku o odabiru zakupaca državnog poljoprivrednog zemljišta

2.2.2021. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na proteklog tjedna održanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina, vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Labina.

 Radi se o procesu davanja u zakup zemljišta za poljoprivrednike nakon što je Gradsko vijeće na sjednici u srpnju prošle godine donijelo odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na našem području, a u vlasništvu je Republike Hrvatske.

Natječaj je objavljen u kolovozu te je trajao trideset dana nakon čega je uslijedilo javno otvaranje pristiglih ponuda kojih je bilo sveukupno devet.

Obzirom na odredbe zakona o poljoprivrednom zemljištu i Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta, Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Labina utvrdilo je redoslijed prava prvenstva i zaprimljenih ponuda.

Kako je napomenula pročelnica Odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju Grada Labina, Anamarija Lukšić, nakon jednoglasnog usvajanja ove odluke na Gradskom vijeću, a sukladno Zakonu, Grad Labin istu dostavlja na prethodno mišljenje Županiji i suglasnost Ministarstvu.

Na temelju ove Odluke, a po dobivenom pozitivnom mišljenju Istarske županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koji je nadležno županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, Gradonačelnik Grada Labina u ime Republike Hrvatske i najpovoljniji ponuditelji za gore navedene poljoprivredne parcele sklopiti će ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na razdoblje od 25 godina.

poljoprivredno zemljište u vlasništvu rh poljoprivredno zemljište zakup republika hrvatska