Gradonačelnik Labina Tulio Demetlika imenovan u Odbor regija - skupštinu lokalnih i regionalnih vlasti EU

Gradonačelnik Labina Tulio Demetlika imenovan u Odbor regija - skupštinu lokalnih i regionalnih vlasti EU

27.1.2015. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Politika

Hrvatski dužnosnici jučer su formalno imenovani u Europski odbor regija (OR) – političku skupštinu lokalnih i regionalnih vlasti Europske unije. To će izaslanstvo – koje je predložila Vlada, a odobrilo Europsko vijeće – sljedećih pet godina u Odboru predstavljati interese hrvatskih gradova, općina i županija. Gradonačelnik Grada Labina Tulio Demetlika imenovan je zamjenikom člana Odbora regija Europske unije.

 

Hrvatsko izaslanstvo – koje čini devet punopravnih članova i devet zamjenika – bit će sastavni dio nove skupštine Odbora regija od 350 lokalnih i regionalnih političara koja sljedeći mjesec započinje novi petogodišnji mandat. Svaki od 350 članova OR-a mora biti dužnosnik izabran u svom matičnom gradu ili regiji. Članovi se okupljaju u Bruxellesu do šest puta godišnje kako bi raspravili političke prioritete i usvojili mišljenja o zakonodavstvu EU-a.

 

Odbor regija je uspostavljen 1994. godine, nakon potpisivanja Ugovora iz Maastrichta, kako bi se europskim lokalnim i regionalnim vladama omogućilo da u Europskoj uniji izraze svoje mišljenje. Zadaća mu je uključiti regionalne i lokalne vlasti, kao i zajednice koje one predstavljaju, u postupak donošenja odluka EU-a te ih izvještavati o politikama EU-a. Europska komisija, Europski parlament i Vijeće obvezni su savjetovati se s Odborom o onim područjima politika koja utječu na regije i gradove. Odbor regija može se žaliti Sudu Europske unije ako su mu prava prekršena ili ako smatra da neki zakon EU-a krši načelo supsidijarnosti ili ne poštuje regionalne ili lokalne ovlasti.

 

PUNOPRAVNI ČLANOVI


IME


LOKALNO/REGIONALNO TIJELO:


POLOŽAJ


Snježana BUŽINEC

Općina Jakovlje

načelnica

Nikola DOBROSLAVIĆ

Dubrovačko-neretvanska županija

župan

Valter FLEGO

Istarska županija

župan

Bruno HRANIĆ

Općina Vidovec

načelnik

Danijel MARUŠIĆ

Brodsko-posavska županija

župan

Vojko OBERSNEL

Grad Rijeka

gradonačelnik

Jelena PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ

Grad Zagreb

vijećnica

Predrag ŠTROMAR

Varaždinska županija

župan

Željko TURK

Grad Zaprešić

gradonačelnik

 

 

ZAMJENSKI ČLANOVI


IME


LOKALNO/REGIONALNO TIJELO:


POLOŽAJ


Martin BARIČEVIĆ

Općina Jasenice

načelnik

Viviana BENUSSI

Istarska županija

zamjenica župana

Tulio DEMETLIKA

Grad Labin

gradonačelnik

Jasna PETEK

Krapinsko-zagorska županija

zamjenica župana

Dinko PIRAK

Grad Čazma

gradonačelnik

Slavko PRIŠĆAN

Općina Rovišće

načelnik

Josipa RIMAC

Grad Knin

gradonačelnica

Alojz TOMAŠEVIĆ

Požeško-slavonska županija

župan

Ivan VUČIĆ

Karlovačka županija

župan

odbor regija europska unija tulio demetlika demetlika