Gradonačelnik Demetlika (IDS) skriva popis povlaštenih stanara

Gradonačelnik Demetlika (IDS) skriva popis povlaštenih stanara

9.12.2014. // iPress // Objavljeno u kategoriji Politika

Gradske stanove u Labinu koriste i pojedinci koji imaju obiteljske kuće ili još jedan stan, a neki od takvih najmoprimaca zarađuju dajući dodijeljene kvadrate u podnajam, godinama tvrdi labinska oporba na čelu s SDP-om. Dodaju li se tome i gradske priče kako u stanovima s vrlo niskom, povlaštenom, najamninom stanuju pojedinci bliski IDS-ovoj vlasti, jasno je da bi se pitanja o tome jesu li gradski stanovi u Labinu u potpunosti dijeljeni po zakonitim kriterijima ili političkoj odluci razriješila objavom popisa stanoprimaca, što je i logičan postupak s obzirom na to da je riječ o gradskoj imovini stvorenoj i održavanoj novcem poreznih obveznika.

 

Upravo je, međutim, objava tog popisa korak koji labinska gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Tulijom Demetlikom (IDS) već godinama ne želi poduzeti, što, naravno, daje razloga vjerovati da nešto želi sakriti, dok opravdanje nalazi u zaštiti osobnih podataka.

 

K tome, Demetlika i njegovi suradnici ne izbjegavaju dati samo podatke o korisnicima gradskih stanova, nego i odgovoriti na pitanje koliko je danas stanova u vlasništvu Grada i nadzire li se njihovo korištenje te postupa li se protiv korisnika ukoliko stan ne koriste u skladu s utvrđenim kriterijima. Javno je dostupan tek registar 124 gradska stana s adresom i kvadraturom iz 2012. godine te Odluka o davanju stanova u najam koja propisuje kriterije, ali ne i visinu najamnine, što je prepušteno gradonačelniku, koji donosi posebnu odluku.

 

Nasuprot ovakvom manjkavom shvaćanju transparentnosti, posljednja je lista prvenstva za davanje gradskih stanova u najam prije četiri godine objavljena sa svim podacima o podnositeljima zahtjeva, broju članova obitelji, informacijama o socijalnom statusu, pa je čak naveden i OIB. Proizlazi da zaštita osobnih podataka potencijalnih korisnika nije toliko važna, dok je za postojeće stanare, koji niz godina plaćaju bitno manju cijenu od tržišne, takva zaštita presudna.

 

Povjerenica za informiranje ovih je dana na traženje labinskog SDP-a dostavila mišljenje da Grad Labin tražene podatke mora objaviti. - Uzimajući u obzir odredbe članka 10. stavka f. i članka 16. stavka 3. Zakona, Povjerenica za informiranje je mišljenja kako bi Grad Labin trebao radi transparentnog rada učiniti dostupan popis stanova u vlasništvu Grada Labina koji bi za pravne osobe trebao sadržavati ulicu, broj i kvadraturu prostora, podatke o cijeni najma i vremenu trajanja najma i naziv pravne osobe. U odnosu na fizičke osobe mišljenja smo da bi trebalo učiniti dostupnim ime i prezime, broj i kvadraturu prostora, podatke o cijeni najma i vremenu trajanja najma. Napominjemo da bi se dostupnost imena i prezimena trebala omogućiti u načelu uvijek kada se radi o dodjeljivanju gradskih stanova ili poslovnih prostora u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem provedenog postupka dodjeljivanja odnosno u slučaju subvencioniranih cijena koje su ispod tržišnih vrijednosti, navodi povjerenica Anamarija Musa.

Nije, međutim, realno očekivati da će Demetlika postupiti u skladu s navedenim, jer je popis pitanja na koja labinska izvršna vlast ne odgovara predstavničkoj već podugačak, a sankcija za to nema. (MBM)

 

Link

 

 

demetlika politika gradski stanovi