Građanska inicijativa Volim Prtlog: Priopćenje vezano za mogući referendum o Prtlogu

Građanska inicijativa Volim Prtlog: Priopćenje vezano za mogući referendum o Prtlogu

6.7.2017. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Na temelju informacija koje su objavljenje 4. srpnja 2017. u nekim labinskim medijima, a donose izjave gradonačelnika Grada Labina, gospodina Valtera Glavičića, o mogućnosti njegova prijedloga za raspisivanje lokalnog referenduma vezano za problematiku Prtloga iznosimo i svoje priopćenje za koje se nadamo da će biti objavljeno u cijelosti, a također ćemo ga dostaviti i na službene e-mail adrese gradonačelnika i gradskih vijećnika.

                                           

Građanska inicijativa Volim Prtlog nakon što je 13. 6. 2017. predana peticija Zaustavimo degradaciju i devastaciju Prtloga kojom se između ostaloga traži da se stave izvan snage Odluke o izradi Urbanističkih planova TRP Prtlog 1 i 2 (u daljnjem tekstu: Odluke) dosad nije primila nikakvu reakciju gradonačelnika na predanu peticiju i popratni dopis. To nije učinjeno ni u medijima građanima općenito, ni u službenom dopisu Inicijativi pa ni na neki drugi možda bolji način.

 

U Pozivu za sjednicu Gradskog vijeća 7.7.2017. koji je objavljen na internetskim stranicama Grada Labina nema nikakvog priloga za najavljenu sjednicu koji se odnosi na 14. točku dnevnog reda: Informacija o pokretanju aktivnosti za raspisivanje lokalnog referenduma pa reagiramo na objave iz medija.

 

U činu najave mogućeg raspisivanja lokalnog referenduma zasad ne vidimo ništa što bi upućivalo na otvaranje prema građanima. Smatramo da građanima nije pokazana volja upravitelja o zaustavljanju realizacije Odluka što bi pružilo priliku da se otvoreno i argumentirano raspravlja o problematici Prtloga uz uključivanje javnosti i struke, predstavljanje osnova projekata te investitora i jednaku poziciju za sve koji u tom procesu sudjeluju jer  gradonačelnik još nije Gradskom vijeću predložio stavljanje Odluka izvan snage.

 

Ovi postupci još uvijek naginju u korist realizacije projekata jer problematika nije vraćena na početnu točku koja će omogućiti otvorenu i argumentiranu raspravu uz uključivanje javnosti i struke, a time se šalje pogrešna slika građanima, a i investitorima.

 

Vjerujemo da je gradonačelnik upućen u problematiku lokalnih referenduma na području Republike Hrvatske koji podrazumijevaju izlaznost veću od 50 posto da bi referendum bio pravno obvezujući.

 

Pozdravljamo gradonačelnikovu izjavu u medijima u kojoj kaže da neće srljati s referendumom, da će uključiti struku, javnost te predstavljanje osnova projekata i investitora, ali smatramo da postoje preskočeni koraci.

 

Ako se gradonačelnik ipak odluči za raspisivanje lokalnog referenduma i ako do njega dođe, smatramo da je najvažnije da građani izađu na referendum i daju svoj glas te da gradonačelnik zatraži od Matičnog ureda Labina sređivanje popisa birača prije referenduma.

                                                                                      

Građanska inicijativa Volim Prtlog

volim prtlog referendum politika građani građanska inicijativa