Građanima Općine Raša nove kante za smeće i novi obračun komunalija

Građanima Općine Raša nove kante za smeće i novi obračun komunalija

24.2.2010. // Labin.com // Objavljeno u kategoriji Društvo

Obavještavaju se žitelji Općine Raša da će 27. i 28. veljače na njihove kućne adrese biti dostavljene posude za otpad. Od 1. ožujka posude s područja Općine Raša bit će uvrštene u redoviti odvoz smeća, a do tog datuma mole se građani da otpad odlažu u kontejnere koji su do sada koristili. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je nabavu posuda za otpad u visini od 40 % ukupne investicije. Preostali dio osigurala je Općina Raša u korist svojih mještana.

 

U suradnji sa tvrtkom 1. maj d.o.o. Labin, koja se bavi sakupljanjem i zbrinjavanjem komunalnog otpada, odredile su se potrebe i dinamika odvoza. Domaćinstvima koja do sada nisu bila uključena u redoviti odvoz otpada bit će podijeljene posude za otpad i to:

  • 1.004 komada posuda od 240 litara
  • 57 komada kontejnera zapremine 660 litara
  • 10 komada kontejnera zapremine 1.100 litara

Procijenjeno je da je, s obzirorn na veličine posuda, dostatno jednom tjedno vršiti odvoz na području čitave Općine. Ukoliko se u idućem razdoblju ukaže potreba za povećanim brojem odvoza isti će se po potrebi pojačati. Naporninjerno da su posude namijenjene isk1jučivo za odlaganje komunalnog otpada, odnosno otpada nastalog u domaćinstvima. U narednoj fazi planira se uspostaviti sustav selektivnog prikupljanja korisnog otpada, te će građani moći u domaćinstvima odvajati koristan otpad. Za sada im je to omogućeno putem Reciklažnog dvorišta smještenog u Labinu (Starci).

Ujedno Vas obavještavamo da se mijenja dosadašnji način obračuna cijene sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, na način da se uvodi volumen kao kriterij količine za obračun, umjesto dosadašnjeg načina prema kvadraturi stambenog prostora.

Sadašnji način obračuna cijene je privremen do dobivanja podatka od nadležnih institucija o broju članova domaćinstva, što je za sada najpravedniji način obračuna. U cijenu odvoza uk1jučen je i popravak te zarnjena kanti za otpad.

Za sva dodatna pojašnjenja građani mogu kontaktirati 1. Maj d.o.o. Labin na tel. 855-375 radnim danom od 7,00 do 15,00.

 

Za Općinu Raša, Josip Knapić

Za 1. Maj,  Alen Golja

 

 

 

smeće otpad općina raša komunalno 1 maj alen golja pino knapić kante za smeće