Građani Labina neće plaćati naknade poštanskih usluga za plaćanja gradskih računa

Građani Labina neće plaćati naknade poštanskih usluga za plaćanja gradskih računa

5.4.2022. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić potpisao je ugovore s Hrvatskom poštom kojim se regulira uplata poštanskih naknada za ispostavljene uplatnice -račune i isplate uskrsnica umirovljenicima Grada Labina.

Jednostavnije rečeno, građani, fizičke osobe koje za usluge plaćanja računa koji se odnose na prihode Grada Labina (komunalna naknada, naknade za otkup stana, naknade za najam stana, naknade za uređenje voda, naknade za prometne kazne) neće više plaćati već će taj trošak poštanskih usluga snositi Grad Labin. Osim gore navedenog, ne plaćanje naknada odnosi se i na umirovljenike koji naknadu za Uskrs neće primiti direktno na svoj tekući ili žiro račun već putem poštanske uputnice. Ovu olakšicu moguće je koristiti u poštanskom uredu u centru grada, točnije u ulici Zelenice.

Osim putem Hrvatske pošte sa kojom se ovim ugovorom reguliralo, odnosno oslobodilo građane od plaćanja naknade za navedene transakcije, ova usluga od ranije dostupna je i poslovnici FINA-e.

plaćanje naknade pošta komunalije