Grad Labin u službi preventive svojih građana - informacije

Grad Labin u službi preventive svojih građana - informacije

21.10.2008. // Labin.hr // Objavljeno u kategoriji Društvo

Grad Labin kroz projekt Labin-zdravi grad vrlo uspješno provodi preventivne zdravstvene preglede namijenjene svojim građanima koje su između ostalog prepoznate i na nivou Hrvatske mreže zdravih gradova gdje je Grad Labin jedan od finalista i dobitnika priznanja Lige zdravih gradova Hrvatske u 2008. godini.

   Preventivna zdravstvena aktivnost u Gradu Labinu započela je 2003.   godine, kada je velikom humanitarnom akcijom nabavljen mamograf   -aparat za rano otkrivanje raka dojke i novi dopler-ultrazvuk.

U to je vrijeme zbog velikog interesa žena Labinštine za mamografskim pregledima vrlo brzo stvorena lista čekanja koja se u uredovno radno vrijeme nije mogla realizirati. Grad Labin i općine Labinštine osigurali su sredstva za dodatan rad na mamografskim pregledima.

U razdoblju 01.01.2005. godine do 30.09.2008. godine pregledano je ukupno 2506 žena starijih od 45 godina na području Labinštine, od toga 1462 sa područja Grada Labina.

Pregled za žene je potpuno besplatan jer troškove u iznosu od 160,00 kn po pregledu osiguravaju Grad Labin i općine.

Kako se uz svaki mamografski pregled preporučuje i ultrazvučni pregled dojki te po potrebi i pregled grudnog kirurga žene Grada Labina mogu u Istarskim domovima zdravlja – Ispostava «Dr. Lino Peršić» Labin u istom danu obaviti i mamografski pregled, pregled ultrazvukom i pregled grudnog kirurga.Naime, Grad Labin je osigurao sredstva za dolazak i rad grudnog kirurga u Labin. Na taj način žene ne moraju putovati ni čekati na red za pojedine preglede izvan Labina.

Žene do 45 godina na mamografske preglede se javljaju sa uputnicom ginekologa ili izabranog obiteljskog liječnika dok žene iznad 45 godina direktno ugovaraju pregled sa službom za RTG dijagnostiku na telefon 853–020,  855–333 int.114.

Od prošle godine je kroz Projekt Labin-Zdravi grad pokrenut i novi program ranog otkrivanja raka prostate - ultrazvučni pregled volumena prostate za muškarce starije od 60 godina. Taj pregled utvrđuje eventualnu potrebu za daljnjom obradom.

Za tu aktivnost Grad Labin je također osigurao potrebna sredstva a pregledi se također vrše u labinskoj ispostavi «Dr. Lino Peršić». U daljnjem programu je edukacij a i veća senzibilizacija muškaraca za provođenje tih pregleda.

Zainteresirani za ultrazvučni pregled prostate mogu se prijaviti na telefon 866-842.

Labin zdravi grad prevencija zdravlje rak rak dojke mamografija prostata život pregled osvještenost ultrazvuk